EN PL
Artykuł przeglądowy
Najnowsze poglądy na temat leczenia zesztywniającego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):330-334
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą chorobą zapalną, prowadzącą do upośledzenia funkcji i niepełnosprawności. ZZSK jest związane ze znacznymi bezpośrednimi i pośrednimi kosztami socjoekonomicznymi. Przeprowadzono kilka badań dotyczących leczenia ZZSK lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh), w żadnym z nich nie wykazano skuteczności w osiowej postaci choroby. W ostatnich kilku latach wyniki randomizowanych, kontrolowanych prób klinicznych wykazały, że leczenie lekami blokującymi TNF-α jest skuteczne w ZZSK i innych spondyloartropatiach. Przedstawiono opublikowane ostatnio wytyczne dotyczące leczenia ZZSK. Potrzebne są dalsze badania dotyczące bezpieczeństwa i oceny wskaźników socjoekonomicznych związanych z długotrwałym stosowaniem leków biologicznych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top