EN PL
Artykuł przeglądowy
Bezpieczeństwo farmakoterapii chorób reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):324-329
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby reumatyczne w znacznym odsetku przypadków dotyczą ludzi młodych, w tym kobiet w wieku rozrodczym. Problem ciąży w tej grupie chorych nie należy do rzadkości. Decyzja co do wyboru leczenia – stabilizującego przebieg choroby, lub agresywnego – w przypadku jej zaostrzenia podczas ciąży jest zawsze obciążona ryzykiem powikłań u matki i dziecka. Najczęściej stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny być podawane w najniższej skutecznej terapeutycznie dawce; należy je odstawić 8 tyg. przed porodem. Glikokortykosteroidami o stosunkowo korzystnym profilu bezpieczeństwa są prednizon i prednizolon, które w ponad 90% są metabolizowane w łożysku. Wieloletnie, wieloośrodkowe, retrospektywne badania wykazały względne bezpieczeństwo hydroksychlorochiny, sulfasalazyny i azatiopryny, pod warunkiem że są one stosowane w zalecanych dawkach oraz pod ścisłą kontrolą reumatologiczną i położniczą. W czasie ciąży przeciwwskazane są: metotreksat, cyklofosfamid, mykofenolan mofetilu i leflunomid. Optymistyczne, choć jeszcze zbyt skąpe są doniesienia dotyczące bezpieczeństwa etanerceptu i infliksimabu w ciąży. Stosowanie cyklosporyny, ze względu na ryzyko powikłań u matki i dziecka, powinno być ograniczone tylko do wybranych przypadków. Małe dawki niesteroidowych leków przeciwzapalnych i prednizonu nie wykluczają możliwości karmienia piersią.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top