EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Problematyka aktywności ruchowej osób starszych po operacji endoprotezoplastyki stawów w przebiegu chorób reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 23-05-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11--0001
 
 
Data akceptacji: 02-07-2016
 
 
Data publikacji online: 18-07-2016
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Reumatologia 2016;54(3):117-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
According to the forecasts of the Central Statistical Office of Poland, in 2030 people at the age of 65 and older will account for 23.8%, i.e. their number will amount to approx. 8.5 m people. Geriatric rheumatic patients more often decide to undergo surgical joint replacement. According to the National Health Fund, the number of joint replacement services provided in 2014 increased by 93%, as compared to 2005. Improving the physical performance of this constantly expanding group of patients requires taking into account many factors to raise their functional status, reduce the risk of falling, teach rules of proper functioning with an artificial joint and encourage unassisted physical activity. Restoring fitness and independence is a difficult but necessary task due to an increasing number of seniors with replaced joint.
 
REFERENCJE (22)
3.
Mazurek J, Rymaszewska J, Lurbiecki J. Specyfika i czynniki warunkujące skuteczność fizjoterapii osób starszych w świetle najnowszych doniesień. Now Lek 2012; 81: 70-74.
 
4.
Manu V, Joyner MJ, Booth FW. An obligation for primary care physicians activity to sedentary patients to reduce the risk of chronic health conditions. Reh Med 2002; 6: 45-52.
 
5.
Pasek J, Mucha R, Sieroń A. Występowanie zespołu metabolicznego w rejonie poprzemysłowym. Gabinet Prywatny 2006; 154: 39-44.
 
6.
Mianowany ME, Maniecka-Bryła I, Drygas WK, Starzenie się populacji jako ważny problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny. Gerontol Pol 2004; b12: 172-175.
 
7.
Kozak-Szkopek E, Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku. Gerontol Pol 2009; 17: 79-84.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny RP. Warszawa 2006.
 
9.
Wilińska A. Fizjoterapia w geriatrii. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010; 32-33: 109-113.
 
10.
Pasek T, Pasek J, Witiuk-Mistzalska A, Sieroń A. Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku. Gerontol Pol 2011; 19: 68-76.
 
11.
Abellan van KG. Epidemiology and consequences of sarcopenia. J Nutr Health Aging 2009; 13: 708-712.
 
12.
Zajączkowski S, Zajączkowski M, Kosiński A, et al. Ocena zmienności rytmu serca (HRV) w zaawansowanym wieku. Geriatria 2014; 8: 232-239.
 
13.
Czapiński J, Błędowski P. Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Warszawa 2014; 57-61.
 
14.
Morgulec-Adamowicz N, Rutkowska I, Rekowski W, et al. Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce. Gerontol Pol 2011; 19: 190-198.
 
15.
Skalska A, Walczewska J, Ocetkiewicz T. Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających upadki oraz okoliczności ich występowania. Rehab Med 2003; 7: 49-53.
 
16.
Woolf AD, Akesson K. Preventing fractures in elderly people. BMJ 2003; 327: 89-95.
 
17.
Thornby MA. Równowaga i upadki u osłabionej starszej osoby: przegląd literatury. Rehab Med 1997; 1: 11-18.
 
18.
Doroszkiewicz H, Bień B. Profil zachowań osób starszych w walce z bólem narządu ruchu. Problemy pielęgniarstwa 2010; 18: 260-265.
 
19.
Wilińska A. Fizjoterapia w geriatrii. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010; 3-3 (32-33): 109-113.
 
20.
Latimer Hill E, Cummings RG, Lewis R, et al. Sleep disturbance and falls in older people. J Gerontol A Bio Sci Med 2007; 62: 62-66.
 
21.
Bidzan L. Zaburzenia snu w wieku podeszłym. Geriatria 2010; 5: 34-40.
 
22.
Szechiński M. Zaburzenia snu. In: Psychiatria. Kiejna A, Małyszczak K (eds.). Akademia Medyczna, Wrocław 2009; 190-197.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top