EN PL
OPIS PRZYPADKU
Zapalenie skórno-mięśniowe współistniejące z dwoma różnymi nowotworami u jednej chorej – obserwacje 4-letnie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-09-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(4):271-275
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis – DM) często współistnieje z chorobami nowotworowymi, dlatego rozważa się uznanie go za zespół paranowotworowy. Mechanizmy patogenetyczne odpowiedzialne za to współistnienie nie są jednak w pełni poznane. Pierwsze pięć lat od rozpoznania DM to okres największego ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego, chociaż choroba nowotworowa może ujawnić się przed DM lub w trakcie jego rozpoznania. Typy nowotworów złośliwych stwierdzane u osób z DM są zbliżone do występujących w populacji ogólnej, najczęściej spotyka się nowotwory jajnika, płuc, przewodu pokarmowego, sutka i chłoniaki nieziarnicze. We współwystępowaniu DM i nowotworu dużą rolę odgrywa wiek. Zależność ta jest istotnie większa u starszych chorych w porównaniu z młodszymi, a największa częstość zachorowań występuje w wieku 40–69 lat. W pracy przedstawiono przypadek 60-letniej chorej na DM i nowotwór sutka w wywiadzie oraz ze współistniejącymi nowotworami jajnika i macicy. Pacjentkę poddano leczeniu operacyjnemu i chemioterapii. W czasie 11-miesięcznej obserwacji od czasu zakończenia leczenia stan chorej był dobry, zaprzestano leczenia farmakologicznego. Nawrót objawów odpowiadających DM był powodem ponownej diagnostyki, która wykazała obecność zmian budzących podejrzenie, że są to zmiany przerzutowe raka jajnika do tkanki podskórnej brzucha.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bohan A, Peter JB. Polymyositis and dermatomyositis (second of two parts). N Engl J Med 1975; 292: 403-407.  .
 
2.
Provost TT, Flynn JA. Dermatomyositis. Coutaneous Medicine, BC Decker Inc., Hamilton, London 2001; 82.  .
 
3.
Jabłońska S. Skórne zespoły paraneoplazmatyczne: rewelatory skórne nowotworów narządów wewnętrznych. Medipress Dermatol 1997; 2: 8-14.  .
 
4.
Zhang W, Jiang SP, Huang L. Dermatomyositis and malignancy: a retrospective study of 115 cases. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2009; 13: 77-80.  .
 
5.
Zampieri S, Valente M, Adami M. Polymyositis, Dermatomyositis and malignancy: A further intriguing link. Autoimmun Rev 2009; 30: 1-5.  .
 
6.
Sigurgeirsson B, Lindelöf B, Edhag O, Allander E. Risk of cancer in patients with dermatomyositis or polymyositis. A population-based study. N Engl J Med 1992; 6: 363-367.  .
 
7.
Iftikhar I, Abdelmannan D, Daw HA. Dermatomyositis and esophageal cancer. South Med J 2006; 99: 777-779.  .
 
8.
Chen YJ, Wu CY, Shen JL. Predicting factors of malignancy in dermatomyositis and polymyositis: a case-control study. Br J Dermatol 2001; 144: 825-831.  .
 
9.
Wojas-Pelc A, Lipko-Godlewska S, Bogdaszewska-Czabanowska J. Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe próba różnicowania, leczenie – przegląd literatury. Przegląd Lekarski 2002; 59: 55-60. .
 
10.
Madan V, Chinoy H, Griffiths CE, Cooper RG. Defining cancer risk in dermatomyositis. Part I. Cli Exp Dermatol 2009; 34: 451-455. .
 
11.
Stockton D, Doherty VR, Brewster DH. Risk of cancer in patients with dermatomyositis or polymyositis, and follow-up implications: a Scottish population-based cohort study. Br J Cancer 2001; 85: 41-45. .
 
12.
Buchbinder R, Forbes A, Hall S, et al. Incidence of malignant disease in biopsy-proven inflammatory myopathy. A population-based cohort study. Ann Intern Med 2001; 134: 1087-1095. .
 
13.
Hill CL, Zhang Y, Sigurgeirsson B, et al. Frequency of specific cancer types in dermatomyositis and polymyositis: a population-based study. Lancet 2001; 357: 96-100. .
 
14.
András C, Ponyi A, Constantin T, et al. Dermatomyositis and polymyositis associated with malignancy: a 21-year retrospective study. J Rheumatol 2008; 35: 438-444. .
 
15.
Cox NH, Lawrence CM, Langtry JA, Ive FA. Dermatomyositis. Disease associations and an evaluation of screening investigations for malignancy. Arch Dermatol 1990; 126: 61-65. .
 
16.
Dourmishev LA. Dermatomyositis associated with malignancy. 12 case reports. Adv Exp Med Biol 1999; 455: 193-199. .
 
17.
Antiochos B, Brown I, Li Z, et al. Malignancy is associated with dermatomyositis but not polymyositis in Northen New England, USA. J Reumatol 2009; 36: 2704-2710. .
 
18.
Leow YH, Goh CL. Malignancy in adult dermatomyositis. Int J Dermatol 1997; 36: 904-907. .
 
19.
Fung WK, Chan HL, Lam WM. Amyopathic dermatomyositis in Hong Kong – association with nasopharyngeal carcinoma. Int J Dermatol 1998; 37: 659-663. .
 
20.
Peng JC, Sheen TS, Hsu MM. Nasopharyngeal carcinoma with dermatomyositis. Analysis of 12 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 121: 1298-1301. .
 
21.
Selvaag E, Thune P, Austad J. Dermatomyositis and cancer. A retrospective study. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 2378-2380. .
 
22.
Callen JP. Dermatomyositis and malignancy. Clin Rheum Dis 1982; 8: 369-381.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top