EN PL
Artykuł oryginalny
Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce różnicowej zmian zapalnych w stawach kolanowych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 30-08-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(4):173-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Oceniono przydatność badań ultrasonograficznych (USG) u 54 dzieci z zapaleniem stawów kolanowych w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, reaktywnego zapalenia stawów i zmian pourazowych. Badanie USG uznano za szybką, bezpieczną i niedrogą metodę oceny zmian patologicznych w okołostawowych tkankach miękkich we wczesnej diagnostyce chorób reumatycznych u dzieci. Wykazano większą przydatność badania USG niż RTG do oceny skuteczności leczenia.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top