EN PL
Opis przypadku
Gorączka reumatyczna – choroba, która nadal istnieje
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 01-12-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(5):295-299
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gorączka reumatyczna jest wieloukładową chorobą zapalną, spotykaną głównie u dzieci w wieku 7–15 lat. Charakteryzuje się występowaniem zapalenia stawów i zapalenia mięśnia sercowego, pląsawicą, guzkami podskórnymi i rumieniem brzeżnym. Rozpoznanie gorączki reumatycznej ustala się na podstawie obrazu klinicznego, ponieważ brak jest specyficznego testu diagnostycznego w rozpoznaniu posługujemy się kryteriami Jonesa, zmodyfikowanymi w 1992 r. przez American Heart Association (AHA). W artykule opisano przypadki 4 dzieci hospitalizowanych w Instytucie Reumatologii w latach 2005–2007, które spełniały kryteria choroby, leczono je zgodnie ze standardami leczenia gorączki reumatycznej. Obecnie pacjenci ci pozostają pod stałą opieką Instytutu Reumatologii.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top