EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(6):446-448
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Sjögrena jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym charakteryzującą się upośledzeniem czynności gruczołów wydzielania zewnętrznego. Skutkuje to powstaniem objawów, nazywanych zespołem suchości. Tylko w ok. 40% jest to zespół pierwotny, a w pozostałej części towarzyszy innym schorzeniom, najczęściej również o podłożu autoimmunologicznym, takim jak twardzina układowa. Ponad połowa chorych z twardziną układową ma charakterystyczne dla zespołu suchości objawy, natomiast tylko niewielki procent tych osób spełnia kryteria rozpoznania zespołu Sjögrena. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa przeanalizowano częstość występowania zespołu Sjögrena w grupie osób z rozpoznaną twardziną układową oraz przebieg obu chorób w przypadku ich współistnienia.
 
REFERENCJE (11)
1.
Salliot C, Mouthon L, Srdizzone M, et al. Sjögren’s syndrome is associated with and not secondary to asyastemic sclerosis Rheumatology 2007; 46: 321-326.  .
 
2.
Zimmermann-Górska I. Pierwotny i wtórny zespół Sjögrena. W: Reumatologia kliniczna, Zimmermann-Górska I (red.). Wydanie I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 617-687.  .
 
3.
Hansen A, Dörner T. Sjögren’s syndrome. Internist 2010; 10: 1267-1676.  .
 
4.
Defadenti C, Atzeni F, Spina MF. Clinical and laboratory aspects of Ro/SSA-52 autoantibodies. Autoimmune Rev 2010; 8: 148-152.  .
 
5.
Hermandez-Molina G, Leal-Alegre G, Michel-Peregrina M. The meaning of anti Ro and anti- La antibodies in primary Sjögrens syndrome. Autoimmune Rev 2010; 10: 135-138.  .
 
6.
Avouac J, Sordet C, Depinay C, et al. Systemic sclerosis of Sicca Syndrome in 133 Consecutive Patients. Arthritis Rheum 2006; 54: 2243-2249.  .
 
7.
Pope JE. Scleroderma overlap syndrome. Curr Opin Rheumatol 2002; 14: 704-710.  .
 
8.
Gilboe IM, Kvien TK, Uhlig T. Secondary Sjögrens syndrome in systemic lupus erytheatosus: comparison with rheumatoid arthritis and correlation with disease variables Ann Rheum Dis 2001; 60: 1103-1109.  .
 
9.
Coll J, Rives A, Grino MC. Prevalance of Sjögrens syndrome in autoimmune diseases. Ann Rheum Dis 1987; 46: 286-289. .
 
10.
Cordier JF. Pulmonary arterial hypertension in connective tissue diseases. Bull Acad Natl Med 2009; 8: 1911-1918. .
 
11.
Annunziata P, De Sautil, Di Rezzes. Clinical features of Sjögrens syndrome in patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2010; 10: 1600-1604.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top