EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Pierwotny zespół Sjögrena czy objawy wywołane przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(6):442-445
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest obecnie częste. Wielokrotnie donoszono, że wirus ten może mieć związek z etiopatogenezą chorób układowych tkanki łącznej, wśród nich – zespołu Sjögrena (ZS). Nie wiadomo jednak dotąd, czy wirus może być przyczyną choroby, czy do niej predysponuje albo czy jego obecność u chorych wynika z zagrożenia „statystycznego”. Objawy narządowe i zaburzenia serologiczne spowodowane zakażeniem HCV, a także związane z ZS są częściowo podobne, dlatego trudno odróżnić te sytuacje kliniczne. Równocześnie – zakażenie HCV w kryteriach klasyfikacyjnych z 2002 r. stanowi wykluczenie ZS, co budzi kontrowersje. Proponuje się więc określenia „prawdziwie pierwotny ZS” lub „ZS zależny od HCV”, a różnicę między nimi stanowi głównie obecność przeciwciał anty-Ro/SS-A i anty-La/SS-B, które znacznie częściej wykrywa się w postaci pierwotnej. Obecnie zaleca się sprawdzanie u wszystkich chorych z objawami chorób układowych tkanki łącznej, a w szczególności ZS, czy nie doszło do zakażenia HCV.
 
REFERENCJE (19)
1.
Carsons C. Sjögren’s syndrome. Kelley’s Textbook of Rheumatology G.S. Firestein et al. (eds.), 8 edition, Saunders Elsevier 2009; 1149-1168.  .
 
2.
Smyth CM, McKiernan SM, Hagan R, et al. Chronic hepatitis C infection and sicca syndrome: a clear association with HLA DQB1*02. Eur J Gastroenterol-Hepatol 2007; 19: 493-498.  .
 
3.
Madaliński K, Dzierżanowska-Fangrat K, Jóźwiak P i wsp. Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sjögrena. Pol Arch Med Wewn 2002; 107: 167-171.  .
 
4.
Ramos-Casals M, Garcia-Carrasco M, Cervera R, et al. Hepatitis C virus infection mimicking primary Sjögren’s syndrome: a clinical and immunologic description of 35 cases. Medicine 2001; 80: 1-8.  .
 
5.
Ramos-Casals M, Loustaud-Ratti V, De-Vita S, et al. Sjögren’s syndrome associated with hepatitis C virus: a multicenter analysis of 137 cases. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 81-89.  .
 
6.
Wener MH, Johnson RJ, Sasso EH, Gretch DR. Hepatitis C virus and rheumatic disease. J Rheumatol 1995; 23: 953-959.  .
 
7.
Durand JM, Lefevre P, Kaplanski G, et al. Sjögren’s syndrome and hepatitis C virus infection. Clin Rheumatol 1995; 14: 570-571.  .
 
8.
Haddad J, Deny P, Munz-Gotheil, et al. Lymphocytic sialadenitis of Sjögren`s syndrome associated with chronic hepatitis C virus liver disease. Lancet 1992; 339: 321-323.  .
 
9.
Arrieta JJ, Rodriguez-Inigo E, Ortiz-Movilla NO, et al. In situ detection of hepatitis C virus RNA in salivary glands. Am J Pathol 2001; 158: 259-264. .
 
10.
Toussirot E, Le Huédé G, Mougin C, et al. Presence of hepatitis C virus RNA in the salivary glands of patients with Sjögren’s syndrome and hepatitis C virus infection. J Rheumatol 2002; 29: 2382-2385. .
 
11.
Madaliński K, Godzik P, Zimmermann-Górska I i wsp. Anty-HCV oraz HCV-RNA u chorych z pierwotnym zespołem Sjögrena. Przegląd Epidemiol 2009; 63: 299-304. .
 
12.
Agnello V, Chung RT, Kaplan LM. A role for hepatitis C virus infection In type II cryoglobulinemia. N Engl J Med 1992; 327: 1490-1495. .
 
13.
Brito-Zeron P, Ramos-Casals M, Nardi N, et al. Circulating monoclonal immunoglobulins in Sjögren’s syndrome: prevalence and signal significance in 237 patients. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 90-97. .
 
14.
Garcia-Carrasco M, Escarcea RO. Extrahepatic autoimmune manifestations of chronic hepatitis C virus infection. Annal Hepatol 2006; 5: 161-163. .
 
15.
Gumber SC, Chopra S. Hepatitis C. A multifaceted disease. Review of extrahepatic manifestations. Ann Intern Med 1995; 123: 615-620. .
 
16.
Madaliński K, Zajączek-Grabowska A, Chwalińska-Sadowska H i wsp. Zjawiska immunologiczne związane z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C i ich występowanie w zespole Sjögrena. Reumatologia 1998; 36: 222-225. .
 
17.
Ramos-Casals M, De-vito S, Tzioufas AG. Hepatitis C virus, Sjögren’s syndrome and B-cell lymphoma: linking infection, autoimmunity and cancer. Autoimmune Rev 2005; 4: 8-15. .
 
18.
Vitali C, Bombardieri S, Jansson R, et al. Classification criteria for Sjögren’s syndrome: a revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002; 61: 554-558. .
 
19.
Lovy MR, Starkebaum G, Uberoi S. Hepatitis C infection presenting with rheumatic manifestations: A mimic of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1996; 23: 979-983.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top