EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zespół Sjögrena – aktualne spojrzenie na kryteria klasyfikacyjne i wskaźniki aktywności procesu chorobowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(6):436-441
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Sjögrena jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą, w której dochodzi do zajęcia gruczołów wydzielania zewnętrznego i związanego z tym pojawienia się objawu suchości. Często stwierdza się również zmiany w innych układach i narządach (objawy pozagruczołowe) oraz częstsze występowanie chłoniaków wywodzących się z limfocytów B. Patogeneza choroby wciąż jednak nie jest do końca poznana. Obecnie stosowane kryteria diagnostyczne i klasyfikacyjne budzą kontrowersje i nie są powszechnie akceptowane. Skutkuje to opóźnieniem w czasie ustalenia właściwego rozpoznania. W 2003 r. powołano grupę ekspertów SICCA (Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance), której zadaniem jest opracowanie nowych kryteriów diagnostycznych i klasyfikacyjnych zespołu Sjögrena. W celu oceny skuteczności nowych metod terapii w latach 2007 i 2009 opublikowano trzy wskaźniki oceny aktywności procesu chorobowego SSDAI (Sjögren Syndrome Disease Activity Index), SCAI (Sjögren’s Systemic Clinical Activity Index) oraz ESSDAI (EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index). Celem pracy jest podsumowanie obecnie używanych kryteriów klasyfikacyjnych i wskaźników oceny aktywności procesu chorobowego u pacjentów z zespołem Sjögrena.
 
REFERENCJE (17)
1.
Nikolov NP, Illei GG. Pathogenesis of Sjögren's syndrome. Curr Opin Rheumatol 2009; 21: 465-470.  .
 
2.
Bloch KJ, Buchanan WW, Wohl MJ, et al. Sjögren’s syndrome: a clinical, pathological, and serological study of sixty-two cases. Medicine (Baltimore) 1965; 44: 187-231.  .
 
3.
Manthorpe R, Oxholm P, Prause JU, et al. The Copenhagen criteria for Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986; 61: 19-21.  .
 
4.
Homma M, Tojo T, Akizuki M, et al. Criteria for Sjögren’s syndrome in Japan. Scand J Rheumatol Suppl 1986; 61: 26-27.  .
 
5.
Skopouli FN, Drosos AA, Papaioannou T, et al. Preliminary diagnostic criteria for Sjögren’s syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 1986; 61: 22-25.  .
 
6.
Fox RI, Robinson CA, Curd JG, et al. Sjögren’s syndrome: proposed criteria for classification. Arthritis Rheum 1986; 29: 577-585.  .
 
7.
Daniels TE, Talal N. Diagnosis and differential diagnosis of Sjögren’s syndrome. In: Sjögren’s syndrome: clinical and immunological aspects, Talal N, Moutsopoulos HM, Kassan SS (eds). Springer, Berlin 1987; 193-199.  .
 
8.
Vitali C, Bombardieri S, Moutsopoulos HM, et al. Preliminary criteria for the classification of Sjögren’s syndrome: results of a prospective concerted action supported by the European Community. Arthritis Rheum 1993; 36: 340-347.  .
 
9.
Fujibayashi T. Revised diagnostic criteria for Sjögren’s syndrome. Rheumatology 2000; 24: 421-428. .
 
10.
Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, et al. Classification criteria for Sjögren’s syndrome: a revised version of the European criteria proposed by the American–European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002; 61: 554-558. .
 
11.
Galvez J, Saiz E, Lopez P, et al. Diagnostic evaluation and classification criteria in Sjögren's syndrome. Joint Bone Spine 2009; 76: 44-49. .
 
12.
Daniels TE, Criswell LA, Shiboski C, et al. An early view of the international Sjögren's syndrome registry. Arthritis Rheum 2009; 61: 711-714. .
 
13.
Vitali C, Palombi G, Baldini C, et al. Sjögren’s Syndrome Disease Damage Index and Disease Activity Index: scoring systems for the assessment of disease damage and disease activity in Sjögren’s syndrome, derived from an analysis of a cohort of Italian patients. Arthritis Rheum 2007; 56: 2223-2231. .
 
14.
Bowman SJ, Sutcliffe N, Isenberg DA, et al. Sjögren’s Syndrome Clinical Activity Index (SCAI): a systemic disease activity measure for use in clinical trials in primary Sjögren’s syndrome. Rheumatology (Oxford) 2007; 46: 1845-1851. .
 
15.
Seror R, Ravaud P, Bowman SJ, et al. EULAR Sjogren's syndrome disease activity index: development of a consensus systemic disease activity index for primary Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1103-1109. .
 
16.
Seror R, Mariette X, Bowman S, et al Accurate detection of changes in disease activity in primary Sjögren's syndrome by the European League Against Rheumatism Sjögren's Syndrome Disease Activity Index. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62: 551-558. .
 
17.
Camper A, Isenberg D. Primary Sjögren's syndrome activity and damage indices comparison. Eur J Clin Invest 2010; 40: 636-644.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top