EN PL
Artykuł przeglądowy
Chłoniaki w zespole Sjögrena
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-02-2008
 
 
Reumatologia 2008;46(1):16-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Sjögrena jest przewlekłą, autoimmunologiczną egzokrynopatią charakteryzującą się uszkodzeniem gruczołów ślinowych i łzowych. W pierwotnym zespole Sjögrena obserwuje się istotnie wyższą częstość występowania chłoniaków niż w populacji ogólnej. W pierwszych 10 latach choroby u 4–8% chorych rozwija się chłoniak nieziarniczy, najczęściej umiejscowiony w śliniankach. Większość chłoniaków jest typu MALT, zwykle mają powolny przebieg, a ok. 90% chorych przeżywa 5 lat. Do transformacji nowotworowej może dojść w różnych narządach, nie tylko w miejscach pierwotnie zajętych przez proces limfoproliferacyjny (ślinianki przyuszne i gruczoły łzowe). Ostatnie lata przynoszą coraz więcej wiadomości o mechanizmach transformacji nowotworowej, wciąż jednak proces rozwoju chłoniaka pozostaje niejasny. Obraz kliniczny, czynniki ryzyka, objawy i mechanizmy wskazujące na przemianę nowotworową, a także informacja o najczęściej spotykanych chłoniakach w pierwotnym zespole Sjögrena nadal wydają się niezwykle istotne w praktyce lekarskiej.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top