EN PL
OPIS PRZYPADKU
Współistnienie reumatoidalnego zapalenia stawów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 03-08-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2015
 
 
Data akceptacji: 24-10-2015
 
 
Data publikacji online: 08-12-2015
 
 
Data publikacji: 30-10-2015
 
 
Reumatologia 2015;53(5):279-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) są przewlekłymi chorobami z postępującym procesem zapalnym, prowadzą do uszkodzeń stawów i ograniczenia sprawności fizycznej chorych. Należą do najczęstszych chorób reumatycznych, mają jednak odmienną etiopatogenezę i symptomatologię. W przeszłości ZZSK było często mylnie rozpoznawane jako RZS. Różnicowanie tych chorób, dzięki nowoczesnym badaniom laboratoryjnym i obrazowym, nie stwarza już większych trudności diagnostycznych. Problem może się jednak pojawić, gdy u pacjenta występują jednocześnie objawy typowe dla obydwu chorób. Opisy przypadków współistnienia RZS z ZZSK zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są rzadkie. Celem tej pracy jest porównanie naszych doświadczeń w diagnostyce i leczeniu współistniejącego RZS z ZZSK z doświadczeniami innych badaczy. Wskazanie właściwego algorytmu diagnostycznego, który pozwoli na poprawne zdiagnozowanie obydwu chorób u jednego pacjenta, może okazać się pomocne w przyszłości w diagnostyce różnicowej podobnych przypadków.
 
REFERENCJE (22)
1.
Maksymowych WP, Brown MA. Genetics of ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis: where are we at currently, and how do they compare? Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (4 Suppl 55): S20-S25.
 
2.
Kahn MF. The history of rheumatoid factor. Rev Rhum Engl Ed 1995; 62: 513-517.
 
3.
Zimmermann-Górska I (ed.). Choroby reumatyczne. In: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014; 1791-1982.
 
4.
Toussirot E, Acquaviva PC. Coexisting rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis discussion of 3 cases with review of the literature. Clin Rheumatol 1995; 14: 554-560.
 
5.
Reumatologia kliniczna. Zimmermann-Górska I (red). T. 2. Wydanie I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 
6.
van der Horst-Bruinsma IE, Lems WF, Dijkmans BA. A systematic comparison of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (4 Suppl 55): S43-S49.
 
7.
Brewerton DA, Hart FD, Nicholls A, et al. Ankylosing spondylitis and HL-A 27. Lancet 1973; 1(7809): 904-907.
 
8.
Mera-Varela A, Ferreiro-Iglesias A, Perez-Pampin E, et al. Ultrasonographic assessment of enthesitis in HLA-B27 positive patients with rheumatoid arthritis, a matched case-only study. PLoS One 2013; 8: e58616.
 
9.
Can G, Solmaz D, Binicier O, et al. High frequency of inflammatory back pain and other features of spondyloarthritis in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2013; 33: 1289-1293.
 
10.
Appel H, Loddenkemper C, Miossec P. Rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis – pathology of acute inflammation. Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (4 Suppl 55): 15-19.
 
11.
Landewe RB, Goei Thè HS. Ankylosing spondylitis and peripheral joint disease. Clin Rheumatol 1989; 8: 87-90.
 
12.
Major P, Resnick D, Dalinka M, et al. Coexisting rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. AJR Am J Roentgenol 1980; 134: 1076-1079.
 
13.
Raczkiewicz-Papierska A, Bachta A, Nagadowska M, et al. Czynniki predysponujące do wystąpienia zmian zapalnych i rozwoju niestabilności kręgosłupa szyjnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2006; 44: 34-40.
 
14.
Wilson D. Rheumatoid factors in patients with rheumatoid arthritis. Can Fam Physician 2006; 52: 180-181.
 
15.
Martínez-Cordero E, López-Zepeda J, Fonseca MC. Rheumatoid arthritis associated with ankylosing spondylitis defined by scintigraphic and CT abnormalities. Clin Rheumatol 1992; 11: 574-577.
 
16.
Chen J, Veras MM, Liu C, et al. Methotrexate for ankylosing spondylitis. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2: CD004524.
 
17.
Baksay B, Dér A, Szekanecz Z, et al. Coexistence of ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis in a female patient. Clin Rheumatol 2011; 30: 1119-1122.
 
18.
Azevedo VF, Buiar PG. Concurrent rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis in one patient: the importance of new classification criteria. Rev Bras Reumatol 2013; 53: 111-119.
 
19.
Dundar U, Cevik H, Demirdal US, et al. Use of rituximab to treat a patient with coexistence of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: 18 months follow-up. Int J Rheum Dis 2014; doi: 10.1111/1756-185X.12303.
 
20.
Fallet GH, Mason M, Berry H, et al. Rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis occurring together. Br Med J 1976; 1: 804-807.
 
21.
Luthra HS, Ferguson RH, Conn DL. Coexistence of ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1976; 19: 111-114.
 
22.
Guo YY, Yang LL, Cui HD, et al. Coexisting ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis: a case report with literature review. Chin Med J (Engl) 2011; 124: 3430-3432.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top