EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Echokardiografia dla reumatologów: choroby autoimmunologiczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 07-09-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(4):345-348
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego stała się głównym narzędziem diagnostycznym w badaniu stawów w reumatologii. Zapalne choroby reumatyczne często zajmują wszystkie układy i narządy, w tym serce, dlatego echokardiografia również odgrywa ważną rolę w obserwacji osób z chorobami reumatycznymi. Reumatolog może rutynowo monitorować wysięk osierdziowy, zapalenie osierdzia, infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenia wsierdzia (Libmana-Sacksa), zajęcie zastawek ze stenozą i niedomykalnością, poszerzenie pnia aorty, powiększenie lewej i prawej komory oraz nadciśnienie płucne. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu podstawowych zasad echokardiografii potrzebnych interniście – reumatologowi w diagnostyce i leczeniu autoimmunologicznych układowych chorób reumatycznych.
 
REFERENCJE (5)
1.
Jurilj R, Božić I. Ehokardiografija. Medicinska Naklada, Zagreb 2007:19.
 
2.
Brian L, Kotzin MD. Systemic Lupus Erythematosus. In: Sterling G.West, Rheumatology Secrets. Hanley & Belfus Inc. 1997: 121.
 
3.
Sokolović Š, Halilčević M, Šabanović N. TAPSE in Diffuse Systemic Sclerosis and Rheumatoid Arthritis. Med Žurnal 2011; 17: 34-36.
 
4.
Lee CY, Chang SM, Hsiao SH, et al. Right heart function and scleroderma: insights from tricuspid annular plane systolic excursion. Echocardiography 2007; 24: 118-125.
 
5.
Kjaergaard J, Akkan D, Iversen KK, et al. Right ventricular dysfunction as an independent predictor of short- and long-term mortality in patients with heart failure. Eur J Heart Fail 2007; 9: 610-616.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top