EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zastosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin u dzieci z chorobami reumatycznymi
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 17-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-05-2014
 
 
Data akceptacji: 11-06-2014
 
 
Data publikacji online: 31-07-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(3):160-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Dożylne preparaty immunoglobulin (intravenous immunoglobulin – IVIG) znajdują zastosowanie w leczeniu niedoborów odporności oraz chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych. Mechanizm przeciwzapalnego działania dużych dawek IVIG jest złożony i zróżnicowany zależnie od choroby podstawowej. Celem pracy było określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania IVIG u dzieci z chorobami reumatycznymi.
Materiał i metody: Retrospektywnie oceniono skuteczność terapii wlewami immunoglobulin u dzieci z chorobami reumatycznymi. Dzieci były leczone w okresie 1.01.2009–31.12.2013 na Pododdziale Reumatologii Oddziału Dzieci Starszych i Oddziale Dzieci Młodszych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie oraz w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii im. Eleonory Reicher w Warszawie. W ciągu 5 lat wlewy IVIG zastosowano u 70 pacjentów (27 chłopców – 38,57%), u 16 z nich – zgodnie z rejestracją i protokołem, u pozostałych na podstawie opisywanych w literaturze do­ś­wiadczeń klinicznych, jako terapię uzupełniającą. Średni wiek dzieci wyniósł 6 lat, średnia masa ciała 23,5 kg, wzrost 106 cm.
Wskazaniami do podania IVIG były: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, choroba Kawasaki, idiopatyczna plamica małopłytkowa, młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe, układowe zapalenia naczyń, młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy, twardzina. Do obliczeń statystycznych zastosowano program Statistica.
Wyniki: U wszystkich badanych obserwowano korzystny efekt leczenia wlewami immunoglobulin, z poprawą kliniczną i normalizacją wyników badań laboratoryjnych. Nie obserwowano działań niepożądanych tej terapii.
Wnioski: Choroby autoimmunizacyjne występują u dzieci rzadko. Charakteryzują się zróżnicowanym klinicznie przebiegiem i nieznaną patogenezą. Terapia IVIG może być zastosowana w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci jako skuteczna terapia uzupełniająca leczenie podstawowe. Istotne wydaje się opracowanie jednolitych standardów terapii IVIG u dzieci z chorobami autoimmunizacyjnymi o ciężkim przebiegu, przy braku skuteczności leczenia podstawowego.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bruton OC. Agammaglobulinemia. Pediatrics 1952; 9: 722-728.  .
 
2.
Navarro RP, Ballow M, Fenrick B, et al. Considerations for the optimal use of immunoglobulin. Am J Manag Care 2012; 18 (4 Suppl): S67-S78.  .
 
3.
Kivity S, Katz U, Daniel N, et al. Evidence for the use of intravenous immunoglobulins – a review of the literature. Clin Rev Allergy Immunol 2010; 38: 201-269. .
 
4.
Kasztalska K, Ciebiada M, Górski P. Mechanism of action of immunoglobulin applied intravenously. Pol Merkur Lekarski 2010; 29: 263-288.  .
 
5.
Charakterystyka produktu leczniczego Sandoglobulin P. Imed Poland.  .
 
6.
Cherin P, Cabane J. Relevant criteria for selecting an intravenous immunoglobulin preparation for clinical use. Biodrugs 2004; 24: 211-223.  .
 
7.
Nimmerjahn F, Ravetch JV. The anti-inflammatory activity of IgG: the intravenous IgG paradox. JEM 2007; 204: 11-15.  .
 
8.
Kowalczyk D. Mechanisms of immunoglobulins activity. Pol Merkur Lekarski 2011; 30: 397-399.  .
 
9.
Gelfand EW. Intravenous immune globulin in autoimmune and inflammatory diseases. N Engl J Med 2012; 367: 2015-2025. .
 
10.
Dashti-Khavidaki S, Aghamohammadi A, Farshadi F, et al. Adverse reactions of prophylactic intravenous immunoglobulin: a 13-year experience with 3004 infusions in Iranian patients with primary immunodeficiency diseases. J Invest Allergol Clin Immunol 2009; 19: 139-145. .
 
11.
Goddard EA. Intravenous immunoglobulin. Curr Allergy Clin Immunol 2008; 21: 26-31. .
 
12.
Bonilla FA. Intravenous immunoglobulin: adverse reactions and management. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: 1238-1239. .
 
13.
Lewandowicz-Uszyńska A, Świerkot J. Practical comments on the use of immunoglobulins. Pol Merkur Lekarski 2011; 30: 448. .
 
14.
Pituch-Noworolska A, Błaut-Szlósarczyk A, Zwonarz K. The use of human immunoglobulins – adverse reactions. Pol Merkur Lekarski 2010; 29: 202-205. .
 
15.
Williams RV, Minich LL, Tani LY. Pharmacological therapy for patients with Kawasaki disease. Paediatr Drugs 2001; 3: 649-660. .
 
16.
Oates-Whitehead RM, Baumer JH, Haines L. Intravenous immunoglobulin for the treatment of Kawasaki disease in children. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4: CD004000. .
 
17.
Chen S, Dong Y, Yin Y, et al. Intravenous immunoglobulin plus corticosteroid to prevent coronary artery abnormalities in Kawasaki disease: a meta-analysis. Heart 2013; 99: 76-82. .
 
18.
Bayers S, Shulman ST, Paller AS. Kawasaki disease: part II. Complications and treatment. J Am Acad Dermatol 2013; 69: 513.e1-8. .
 
19.
Zeman K, Cywińska-Bernas A. Intravenously applied immunoglobulin in systemic, autoimmune and vasculitis diseases in children. Pol Merkur Lekarski 2011; 30: 400-404. .
 
20.
Vaitla PM, McDermott EM. The role of high-dose intravenous immunoglobulin in rheumatology. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 1040-1048. .
 
21.
Godeau B, Chevret S, Varet B, et al. Intravenous immunoglobulin or high-dose methylprednisolone, with or without oral prednisone, for adults with untreated severe autoimmune thrombocytopenic purpura: a randomised, multicentre trial. Lancet 2002; 359: 23-29. .
 
22.
Imbach P. Treatment of immune thrombocytopenia with intravenous immunoglobulin and insights for other diseases. A historical review. Swiss Med Wkly 2012; 142: w13593. .
 
23.
Jin F, Balthasar JP. Mechanisms of intravenous immunoglobulin action in immune thrombocytopenic purpura. Hum Immunol 2005; 66: 403-410. .
 
24.
Żuber Z, Rutkowska-Sak L, Postępski J. Long-term assessment of safety and efficacy of biological treatment in juvenile idiopathic arthritis – the register of Polish patients. Reumatologia 2011; 49: 10-15. .
 
25.
Aizawa-Yashiro T, Oki E, Tsuruga K. Intravenous immunoglobulin therapy leading to dramatic improvement in a patient with systemic juvenile idiopathic arthritis and severe pericarditis resistant to steroid pulse therapy. Rheumatol Int 2012; 32: 1359-1361. .
 
26.
Feldman BM, Rider LG, Reed AM, et al. Juvenile dermatomyositis and other idiopathic inflammatory myopathies of childhood. Lancet 2008; 371: 2201-2212. .
 
27.
Lam CG, Manlhiot C, Pullenayegum EM, et al. Efficacy of intravenous Ig therapy in juvenile dermatomyositis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 2089-2094. .
 
28.
Batthish M, Feldman BM. Juvenile dermatomyositis. Curr Rheumatol Rep 2011; 13: 216-224. .
 
29.
Batu ED, Ozen S. Pediatric vasculitis. Curr Rheumatol Rep 2012; 14: 121-129. .
 
30.
Weiss PF. Pediatric vasculitis. Pediatr Clin North Am 2012; 59: 407-423. .
 
31.
Diniz JC, Almeida RT, Aikawa NE, et al. Kawasaki disease and juvenile systemic lupus erythematosus. Lupus 2012; 21: 89-92. .
 
32.
Baleva M, Nikolov K. The role of intravenous immunoglobulin preparations in the treatment of systemic sclerosis. Int J Rheumatol 2011; 2011: 829751.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top