EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Reumatologia wieku rozwojowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 01-06-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(2):142-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono rekomendacje diagnostyki i terapii chorób reumatycznych w wieku rozwojowym zgodne ze stanowiskiem Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej (European League Against Rheumatism – EULAR) i Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (American College of Rheumatology – ACR), a także uzgodnione z członkami Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (tab. I–IV).
 
REFERENCJE (34)
1.
Benedetti F, Schneider R. Systemic juvenile idiopathic arthritis. In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 236-248.
 
2.
Beukelman T, Patkar N, Saag K, et al. 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res 2011; 4: 465-482.
 
3.
Petty RE, Cassidy JT. Oligoarthritis. In: Textbook of Pediatric Rheumatology, eds. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C. Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 262-271.
 
4.
Petty RE, Cassidy JT. Enthisitis – related arthritis (juvenile ankylosing spondylitis). In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 272-286.
 
5.
Romicka A. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obraz kliniczny, przebieg i leczenie. Standardy medyczne. Pediatria 2010; 7: 189-193.
 
6.
Rosenberg A, Oen K. Polyarthritis. In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 249-261.
 
7.
Bombardier C. Gladman DD, Urovitz M, et al. Derivation of the SLEDAI. A disease activity index for lupus patients. Arthritis Rheum 1992; 35: 630.
 
8.
Gilboe I, Husby G. Application of the 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus of 346 Norvegian patients with connective tissue disease. Scand Rheumatol 1999; 28: 81-87.
 
9.
Gladman D, Ibañez D, Urowitz MB. Systemic lupus ertyhematosus disease activity index 2000. J Rheumatol 2002; 29: 288.
 
10.
Romicka A. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy. Medycyna po Dyplomie 2001; 10: 113-116.
 
11.
Silverman E, Eddy A. Systemic lupus erythematosus. In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011; 315-343.
 
12.
Tan E, Cohen A, Fries J, et al. The 1982 revised criteria for the classification of SLE. Arthritis Rheum 1982; 25: 1271.
 
13.
Wierzbowska M, Rostropowicz-Denisiewicz K, Romicka A. Clinical course, prognostic factors in juvenile systemic lupus erythematosus. In: Progress in Rheumatology. Machtey I (red.), t. 7. Rheumatology Service, Golda Campus, Rabin Medical Center 1999: 18-23.
 
14.
Zawilska K. Problemy koagulologiczne w zespole antyfosfolipidowym. W: Reumatologia kliniczna. Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 
15.
Feldman BM, Rider LG, Reed AM, Pachman LM. Juvenile dermatomyositis and other idiopathic inflammatory myopathies of childhood. Lancet 2008; 371: 2201-2212.
 
16.
Brown VE, Pilkington CA, Feldman BM, Davidson JE; Network for Juvenile Dermatomyositis, Paediatric Rheumatology European Society (PReS). An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM). Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 990-993.
 
17.
Romicka A. Zapalenie skórno-mięśniowe. W: Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym. Romicka A, Rostropowicz-Denisiewicz K (red.). Elamed, Katowice 2010; 146-160.
 
18.
Ruperto N, Pistorio A, Ravelli A, et al.; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO); Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group (PRCSG). The Paediatric Rheumatology International Trials Organisation provisional criteria for the evaluation of response to therapy in juvenile dermatomyositis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62: 1533-1541.
 
19.
Pilkington C. Juvenile dermatomyositis. In: Pediatrics in Systemic Autoimmune Diseases. Cimaz R, Lehman T (eds.). Elsevier Science, Philadelphia 2007; 89-98. .
 
20.
Cassidy JT, Petty RE. Juvenile dermatomyositis. In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 407. .
 
21.
Stringer E, Feldman BM. Advances in the treatment of juvenile dermathomyositis. Curr Opin Rheumatol 2006; 18: 503-506.
 
22.
Foeldvari I, Nihtyanova SI, Wierk A, Denton CP. Characteristics of patients with juvenile onset systemic sclerosis in an adult single-center cohort. J Rheumatol 2010; 37: 2422-2426.
 
23.
Martini G, Foeldvari J, Russo R, et al.; Juvenile Scleroderma Working Group of the Pediatric Rheumatology European Society. Systemic sclerosis in childhood: clinical and immunologic features of 153 patients in an international database. Arthritis Rheum 2006; 54: 3971-3978.
 
24.
Musiej-Nowakowska E, Szymańska-Jagiełło W. Twardzina w wieku rozwojowym. Standardy Medyczne 2005; 2: 1446-1451. .
 
25.
Zulian F, Woo P, Athreya BH, et al. The Pediatric Rheumatology European Society/American College of Rheumatology/European League against Rheumatism provisional classification criteria for juvenile systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2007; 57: 203-212.
 
26.
Zulian F, Martini G, Vallongo C, et al. Methotrexate treatment in juvenile localized scleroderma: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2011; 63: 1998-2006.
 
27.
Cassidy JT, Petty RE. Vasculitis and its classification. In: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy JT, Petty RE, Laxer R, Lindsley C (eds.). Saunders Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 479-482.
 
28.
Ozen S, Pistorio A, Lusan S, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria. Ann Rheum Dis 2010; 69: 987-806.
 
29.
Rutkowska-Sak L, Żuber Z, Gietka P, Wierzbowska M. Choroby reumatyczne wieku dziecięcego. W: Reumatologia 2010/2011 – nowe trendy. Wiland P (red.). Termedia, Poznań 2011; 131-151.
 
30.
Gutowska-Grzegorczyk G. Współczesny obraz gorączki reumatycznej u dzieci – rozpoznanie, leczenie i profilaktyka. Novartis Poland, Warszawa 2001.
 
31.
Grzanka K, Kucharz E. Epidemiologia gorączki reumatycznej. Wiadomości Lekarskie 2003; 7-8: 353-358.
 
32.
Hryniewicz W, Radzikowski A, Zielonka T i wsp. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Dostępne na: www.antybiotyki.edu.pl.
 
33.
Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, et al. Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease Committee can Academy of Pediatrics. Circulation 2009; 119: 1541-1551.of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: Endorsed by the Ameri-.
 
34.
Academy of Pediatrics. Circulation 2009; 119: 1541-1551.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top