EN PL
Opis przypadku
Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego – trudności diagnostyczne. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 04-09-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(4):241-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano przypadek zapalenia stawu krzyżowo-biodrowego u 11-letniej dziewczynki ze znacznymi dolegliwościami bólowymi, gorączką i wysokimi wskaźnikami ostrego procesu zapalnego, spowodowanego najprawdopodobniej infekcją bakteryjną. W rozpoznaniu różnicowym brano pod uwagę proces reumatoidalny. Istotnym diagnostycznie badaniem okazał się rezonans magnetyczny. Kilkutygodniowa terapia antybiotykowa pozwoliła na uzyskanie poprawy klinicznej – ustąpienie dolegliwości bólowych, normalizację wskaźników zapalnych oraz ustąpienie aktywnych zmian zapalnych w badaniu MR stawów krzyżowo-biodrowych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top