EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Wybrane zasady poprawnej edukacji kobiet z chorobami reumatycznymi w aspekcie planowania ciąży
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 19-12-2013
 
 
Data akceptacji: 10-02-2014
 
 
Data publikacji online: 23-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-02-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(1):49-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z ważniejszych problemów wynikających ze specyfiki choroby przewlekłej, jej leczenia i związanych z nią działań niepożądanych jest trwała lub ograniczona zdolność do inicjowania i realizowania potrzeb właściwych dla danej fazy rozwojowej osoby chorej. Dla kobiet w wieku rozrodczym jest to m.in. planowanie rodziny i posiadanie dzieci. Problem ciąży u kobiet z rozpoznaniem choroby reumatycznej jest związany nie tylko z uwarunkowaniami natury fizycznej, lecz także psychologicznej. Duża część kobiet cierpiących na choroby reumatyczne nie podejmuje prób zajścia w ciążę. Powodem jest m.in. brak wiedzy na temat możliwości realizacji planów związanych z macierzyństwem oraz wpływ społecznych stereotypów dotyczących ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Dlatego ważnym elementem oddziaływania na postawę pacjentek jest rzetelna edukacja, która dostarcza wsparcia informacyjnego i instrumentalnego polegającego na praktycznym instruktażu dotyczącym konkretnych sposobów postępowania w danej sytuacji.
 
REFERENCJE (25)
1.
Pilecka B. Kryzys psychologiczny – wybrane zagadnienia. UJ, Kraków 2004; 73-74.
 
2.
Hargreaves ER. A survey of rheumatoid arthritis in West Cornwall: a report to the Empire Rheumatism Council. Ann Rheum Dis 1958; 17: 61-75.
 
3.
Jawaheer D, Zhu JL, Nohr EA, Olsen J. Time to pregnancy among women with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2011; 63: 1517-1521.
 
4.
Petri M, Allbritton J. Fetal outcome of lupus pregnancy: a retrospective case-control study of the Hopkins Lupus Cohort. J Rheumatol 1993; 20: 650-656.
 
5.
De Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011; 210-211.
 
6.
Daltroy LH. Doctor-patient communication in rheumatological disorders. Baillieres Clin Rheumatol 1993; 7: 221-239.
 
7.
Kosslyn SM, Rosenberg RS. Psychologia – mózg – człowiek – świat. Znak, Kraków 2006; 584-620.
 
8.
Clowse ME, Chakravarty E, Costenbader KH, et al. Effects of infertility, pregnancy loss and patient concerns on family size of women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Arthritis Care Res 2012; 64: 668-674.
 
9.
Kokoszka A. Krótka metoda oceny poczucia wpływu na przebieg choroby: opis wersji dla osób z cukrzycą. Przegl Lek 2005; 62: 742-745.
 
10.
Suls J, Fletcher B. The relative efficacy of avoidant and nonavoidant doping strategies: a meta-analysis. Health Psychol 1985; 4: 249-288.
 
11.
House JS, Landis KR, Umberson D. Social relationships and health. Science 1988; 241: 540-545.
 
12.
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa 2004; 49-68.
 
13.
Morreale SP, Spitzberg BH, Barge JK. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. PWN, Warszawa 2008; 101-103.
 
14.
Gordon T, Sterling Edwards W. Rozmawiać z pacjentem. Academica, Warszawa 2009; 21-35.
 
15.
Berrios-Rivera JP, Street RL Jr, Garcia Popa-Lisseanu MG, et al. Trust in physicians and elements of the medical interaction in patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2006; 55: 385-393.
 
16.
Stewart J. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN, Warszawa 2007; 76-150.
 
17.
Carbotte RM, Denburg SD, Denburg JA. Cognitive dysfunction in systemic lupus erythematosus is independent of active disease. J Rheumatol 1995; 22: 863-867.
 
18.
Nowicka-Sauer K, Nowicki Z. Zaburzenia funkcji poznawczych w toczniu rumieniowatym układowym. W: Postępy psychiatrii i neurologii. Wciórka J (red.). IPiN, Warszawa 2006; 181-182.
 
19.
Nęcka E, Orzechowski J, Szymura B. Psychologia poznawcza. PWN, Warszawa 2006; 98-102.
 
20.
Sokołowska J. Przewidywania i wybory a przekonanie o własnej kontroli. PAN, Warszawa 1993; 19-21.
 
21.
Emotional Health of Rheumatology Patients. Pozyskano 10 sierpnia 2013 r. z http://www.cedars-sinai.edu/Pa....
 
22.
Maiden NL, Hurst NP, Lochhead A, et al. Quantifying the burden of emotional ill-health amongst patients referred to a specialist rheumatology service. Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 750-757.
 
23.
Timonen M, Viilo K, Hakko H, et al. Suicides in persons suffering from rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 287-291.
 
24.
Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K. Depression and pain comorbidity: a literature review. JAMA Internal Med 2003; 163: 2433-2445.
 
25.
Niedźwieńska A, Neckar J. Poznaj samego siebie. SWPS, Warszawa 2009; 215-238.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top