EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ocena wpływu postępowania rehabilitacyjnego na stan kliniczny i funkcjonalny pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 11-07-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-11-2013
 
 
Data akceptacji: 05-02-2014
 
 
Data publikacji online: 23-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-02-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(1):57-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego należy do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób powyżej 50. roku życia. Przewlekły i postępujący charakter tego schorzenia sprawia, że jest ono przyczyną upośledzenia stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjentów. Celem pracy była ocena wpływu postępowania rehabilitacyjnego na stan kliniczny i funkcjonalny osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego mierzona indeksem WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) i indeksem Lequesne’a.
Materiał i metody: Badaniem objęto 85 pacjentów, przy czym 50 chorych było leczonych zachowawczo (35 kobiet i 15 mężczyzn), a 35 operacyjnie (21 kobiet i 14 mężczyzn). U wszystkich pacjentów zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu fizykoterapii (laser punktowy o mocy 100 mW, dawce 8 J, czas trwania zabiegu: 12 minut), kinezyterapii (ćwiczenia czynne w odciążeniu stawu biodrowego i izometryczne obręczy biodrowej), a także masaż klasyczny okolicy stawów krzyżowo-biodrowych. Zabiegi były wykonywane przez 10 dni z przerwą sobotnio-niedzielną. Badanie oceny stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjentów było przeprowadzane przy użyciu kwestionariusza WOMAC i indeksu Lequesne’a w czasie pierwszego i ostatniego dnia zabiegowego.
Wyniki: Postępowanie rehabilitacyjne wpłynęło znamiennie na poprawę stanu klinicznego i funkcjonalnego w badanej grupie chorych, przy czym największy efekt uzyskano w grupie pacjentów płci męskiej, leczonych operacyjnie, w której choroba trwała poniżej 10 lat.
Wnioski: Zaproponowane postępowanie rehabilitacyjne znamiennie wpływa na poprawę stanu klinicznego i funkcjonalnego osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Czas trwania choroby, płeć żeńska oraz leczenie zachowawcze były czynnikami wpływającymi na efektywność rehabilitacji u pacjentów z tym schorzeniem. Uzyskane wyniki potwierdzają konieczność stosowania postępowania rehabilitacyjnego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
 
REFERENCJE (25)
1.
Klimiuk PA, Kuryliszyn-Moskal A. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Reumatologia. Puszczewicz M (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2011; 273-290.
 
2.
Kuryliszyn-Moskal A, Kita J, Kaniewska K. Rehabilitacja w chorobach reumatycznych W: Rehabilitacja medyczna w praktyce klinicznej: skrypt do nauczania studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i medycyny. Rutkowski R (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2009; 69-97.
 
3.
Sierakowska M, Sierakowski S, Wróblewska M, Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Reumatologia 2010; 48: 372-379.
 
4.
Madej M. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych. Wiland P (red.). Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008; 75-89.
 
5.
Tłustochowicz W, Bachta A. Ocena aktywności procesu zapalnego, wydolności czynnościowej i jakości życia. W: Reumatologia kliniczna. Zimmermann-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 273-289.
 
6.
Basaran S, Guzel R, Seydaoglu G, Guler-Uysal F. Validity, reliability, and comparison of the WOMAC osteoarthritis index and Lequesne algofunctional index in Turkish patients with hip or knee osteoarthritis. Clin Rheumatol 2010; 29: 749-756.
 
7.
Escobar A, Quintana JM, Bilbao A, et al. Validation of the Spanish version of the WOMAC questionnaire for patients with hip or knee osteoarthritis. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. Clin Rheumatol 2002; 21: 466-471.
 
8.
Pogorzała A, Stryła W, Nowakowski A. Aktywności życiowe u osób po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Pol Orthop Traumatol 2012; 77: 121-125.
 
9.
Lavernia CJ, Alcerro JC, Contreras JS, Rossi MD. Patient perceived outcomes after primary hip arthroplasty: does gender matter? Clin Orthop Relat Res 2011; 469: 348-354.
 
10.
Łapaj Ł, Kokoszka P, Jurga M i wsp. Jakość życia u chorych przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 2007; 72: 269-274.
 
11.
Rocławski M, Kolarz K, Treder M i wsp. Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji. Ann Acad Med Gedan 2009; 39: 115-121.
 
12.
Dolata J, Pietrzak K, Manikowski W i wsp. Wpływ wieku na wynik rehabilitacji po endoprotezoplastyce biodra. Pol Orthop Traumatol 2013; 78: 109-113.
 
13.
Pogorzała A, Stryła W, Nowakowski A. Wpływ leczenia operacyjnego endoprotezoplastyką stawu biodrowego na prędkość chodu. Pol Orthop Traumatol 2013; 78: 201-205.
 
14.
Jones CA, Pohar S. Health-related quality of life after total joint arthroplasty: a scoping review. Clin Geriatr Med 2012; 28: 395-429.
 
15.
Mariconda M, Galasso O, Costa GG, et al. Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: a long-term follow-up study. BMC Musculoskelet Disord 2011; 12: 222.
 
16.
Haverkamp D, Klinkenbijl MN, Somford MP, et al. Obesity in total hip arthroplasty – does it really matter? A meta-analysis. Acta Orthop 2011; 82: 417-422.
 
17.
Świątczak M. Ocena funkcji kończyn dolnych u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w dziesięcioletnim okresie funkcjonowania. Kwart Ortop 2013; 2013: 107-127.
 
18.
Stryła W, Pogorzała AM, Rogala P, Nowakowski A. Algorithm of physical therapy exercises following total hip arthroplasty. Pol Orthop Traumatol 2013; 78: 33-39.
 
19.
Iwaniszczuk A, Majchrowska-Kaliś A, Kuliński W. Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Kwart Ortop 2011; 2: 108-121.
 
20.
Tyborowicz M. Wpływ ćwiczeń czynnych w odciążeniu na zakres ruchu i odczuwanie bólu. Rehabil Prakt 2009; 1: 16-18.
 
21.
Pop T, Majdosz A, Jarochowicz S. Wyniki rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych leczonych w warunkach sanatoryjnych. Young Sports Science of Ukraine 2011; 3: 211-218.
 
22.
Demczyszak I, Wrzosek Z, Żukowska U, Milko D. Ocena efektów usprawniania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Kwart Ortop 2012; 2012: 212-218.
 
23.
Hawrylak A, Weigel D, Barczyk K i wsp. Wpływ zastosowanego leczenia na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych pacjentów po endoprotezoplastyce stawów biodrowych – doniesienie wstępne. Fizjoter Pol 2010; 10: 222-233.
 
24.
Hagner W, Nowacka K, Głowacka I. Znaczenie rehabilitacji medycznej w procesie powrotu do sprawności fizycznej pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego. Kwart Ortop 2009; 76: 439-445.
 
25.
Golec J, Szczygieł E, Ciszek E i wsp. Fizjoterapia w alloplasty-kach totalnych stawów biodrowych endoprotezami bezcemen­towymi. Kwart Ortop 2009; 73: 22-29.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top