EN PL
Artykuł oryginalny
Przydatność metody Kinesio Taping w chorobach zapalnych układu ruchu u dzieci
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-01-2009
 
 
Reumatologia 2008;46(6):340-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE

Wstęp: Metoda Kinesio Taping w schorzeniach reumatycznych (przewlekłych, postępujących) jest stosowana jako środek wspomagający proces leczenia zarówno rehabilitacyjnego, jak i farmakologicznego. Wykorzystuje się techniki aplikacji korekcyjnej i powięziowej (rozluźnienie tkanek miękkich o wzmożonym napięciu). Zastosowanie znajdują również techniki wzmacniające osłabione mięśnie (aplikacje więzadłowo-ścięgniste, aplikacje funkcjonalne) oraz aplikacje miejscowe na zajęte procesem zapalnym stawy.
Cel pracy: W pracy przedstawiono wybrane aplikacje kliniczne u dzieci chorujących na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów oraz twardzinę ograniczoną na przykładach analizy przypadków.
Wnioski: Dotychczasowe obserwacje wskazują, że Kinesio Taping jest skuteczną metodą wspomagającą kompleksową rehabilitację u dzieci z chorobami zapalnymi tkanki łącznej. Jest metodą prostą i akceptowaną zarówno przez dziecko, jak i jego rodziców.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top