EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Skutki kliniczne, epidemiologiczne i ekonomiczne zmiany kryteriów klasyfikacyjnych wybranych chorób reumatycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 14-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-02-2014
 
 
Data akceptacji: 28-03-2014
 
 
Data publikacji online: 04-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(2):136-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono epidemiologię i aspekty socjoekonomiczne trzech najczęstszych chorób reumatycznych: reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), tocznia rumieniowatego układowego (TRU) oraz twardziny układowej (TU). Częstość występowania chorób reumatycznych w populacji szacuje się na 4–5%. Współczynnik chorobowości dla RZS w Polsce wynosi 0,45% populacji dorosłej i jest zbliżony do współczynnika w Unii Europejskiej, który wynosi 0,49%. Szacuje się, że średnia częstość występowania tocznia rumieniowatego układowego wynosi 40–55/100 tys. osób. Roczna zapadalność na TU wynosi 19–35 przypadków na milion mieszkańców (w zależności od kraju, w którym przeprowadzono badania). W Polsce blisko 18% wszystkich hospitalizacji jest związanych ze schorzeniami reumatycznymi. Wprowadzenie nowych kryteriów klasyfikacyjnych dla RZS, umożliwiających klasyfikowanie wczesnych postaci choroby i szersze ich zastosowanie w praktyce klinicznej, wpłynie zapewne na zmianę oceny częstości występowania tej choroby w populacji.
 
REFERENCJE (30)
1.
World Health Organization, Program and Projects, Health statistics and health information systems, Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO 2004-2009. URL: http://www.who.int/chp/... chronic_disease_report/media/. .
 
2.
Chronic diseases and their risk factors – a global burden. SmartGlobalHealth.org 2010. URL: http://www.smartglobalhealth.o....
 
3.
http://www.zus.pl/files/Wydatk... na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związanych z niezdolnością do pracy.pdf. .
 
6.
Health and safety at work in Europe. Eurostat 2011. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.....
 
8.
Sugiyama D, Nishimura K, Tamaki K, et al. Impact of smoking as a risk factor for developing rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Ann Rheum Dis 2010; 69: 70-81. .
 
9.
Maxwell JR, Gowers IR, Moore DJ, Wilson AG. Alcohol consumption is inversely associated with risk and severity of rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 2140-2146. .
 
10.
Silman AJ, MacGregor AJ, Thomson W, et al. Twin concordance rates for rheumatoid arthritis: results from a nationwide study. Br J Rheumatol 1993; 32: 903-907. .
 
11.
Bellamy N, Duffy D, Martin N, Mathews J. Rheumatoid arthritis in twins: a study of aetiopathogenesis based on the Australian Twin Registry. Ann Rheum Dis 1992; 5: 588-593. .
 
12.
Danchenko N, Satia JA, Anthony MS. Epidemiology of systemic lupus erythematosus: a comparison of worldwide disease burden. Lupus 2006; 15: 308-318. .
 
13.
Rahman A, Isenberg DA. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2008; 358: 929-939. .
 
14.
Mayes MD. Scleroderma epidemiology. Rheum Dis Clin North Am 2003; 29: 239-254. .
 
15.
Lo Monaco A, Bruschi M, La Corte R, et al. Epidemiology of systemic sclerosis in a district of northern Italy. Clin Exp Rheumatol 2011; 29 (2 Suppl 65): S10-S14. .
 
16.
Nikpour M, Stevens WM, Herrick AL, Proudman SM. Epidemiology of systemic sclerosis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: 857-869. .
 
17.
Mayes MD. Classification and epidemiology of scleroderma. Sem Cutan Med Surg 1998; 17: 22-26. .
 
18.
Clements PJ, Furst DE. Systemic sclerosis. Williams & Wilkins, Baltimore 2003; 282-339, 381. .
 
19.
Korn JH. Scleroderma: a treatable disease. Cleve Clin J Med 2003; 70: 954, 956, 958. .
 
20.
Clarke AM, Symmons DP. The burden of rheumatic disease. Medicine 2006; 34: 333-335. .
 
21.
Andrianakos AA, Miyakis S, Trontzas P, et al. The burden of the rheumatic diseases in the general adult population of Greece: the ESORDIG study. Rheumatology 2005; 44: 932-938. .
 
22.
Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2010; 62: 2569-2581. .
 
23.
Nakagomi D, Ikeda K, Okubo A, et al. Ultrasound can improve the accuracy of the 2010 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for rheumatoid arthritis to predict the requirement for methotrexate treatment. Arthritis Rheum 2013; 65: 890-898. .
 
24.
Turchetti G, Smolen JS, Kavanaugh A, et al. Treat-to-target in rheumatoid arthritis: clinical and pharmacoeconomic considerations. Introduction. Clin Exp Rheumatol 2012; 30 (4 Suppl 73): S1. .
 
25.
Kasturi S, Goldstein BL, Malspeis S, et al. Comparison of the 1987 American College of Rheumatology and the 2010 American College of Rheumatology/European League against Rheumatism criteria for classification of rheumatoid arthritis in the Nurses’ Health Study cohorts. Rheumatol Int 2014; 34: 407-411. .
 
26.
Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2012; 64: 2677-2686. .
 
27.
Bombardier C, Gladman DD, Urowitz MB, et al. Derivation of the SLEDAI. A disease activity index for lupus patients. The Committee on Prognosis Studies in SLE. Arthritis Rheum 1992; 35: 630-640. .
 
28.
Shiboski SC, Shiboski CH, Criswell L, et al. American College of Rheumatology classification criteria for Sjogren’s syndrome: a data-driven, expert consensus approach in the Sjogren’s International Collaborative Clinical Alliance cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64: 475-487. .
 
29.
van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, et al. 2013 Classification criteria for systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2013; 65: 2737-2747. .
 
30.
Andréasson K, Saxne T, Bergknut C, et al. Prevalence and incidence of systemic sclerosis in southern Sweden: population-based data with case ascertainment using the 1980 ARA criteria and the proposed ACR-EULAR classification criteria. Ann Rheum Dis 2013, doi:10.1136/annrheumdis-2013-203618.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top