EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wstępna ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na stan emocjonalny i jakość życia pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 11-02-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-05-2013
 
 
Data akceptacji: 20-08-2013
 
 
Data publikacji online: 31-10-2013
 
 
Data publikacji: 30-10-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(5):342-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na kondycję psychiczną i emocjonalną oraz na jakość życia pacjentek z wielomiejscowymi zmianami zwyrodnieniowymi w układzie ruchu.
Materiał i metody: Badaniem objęto 31 chorych z wielomiejscowymi zmianami zwyrodnieniowymi w układzie ruchu. W terapii stosowano 2 metody usprawniania: grupa I – fizykoterapia tradycyjna i kinezyterapia – ćwiczenia w wodzie (n = 18), grupa II – krioterapia i kinezyterapia (n = 13). Pacjentki były badane 3-krotnie: przed rozpoczęciem leczenia, po 4 tygodniach rehabilitacji i po 3 miesiącach od zakończenia usprawniania. Zastosowano kwestionariusz GHQ-28 oceniający stan psychiczny, kwestionariusz SF-36 do oceny jakości życia oraz codzienną subiektywną ocenę nasilenia bólu. Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki: Na podstawie kwestionariusza subiektywnej oceny nasilenia bólu wykazano porównywalne w obu grupach zmniejszenie procentowego nasilenia bólu. Ból uległ redukcji w obu grupach badawczych także wg kwestionariusza SF-36, a zmniejszenie dolegliwości bólowych utrzymywało się w obu grupach po 3 miesiącach od zakończenia leczenia. Na podstawie kwestionariusza GHQ-28 stan psychiczny i emocjonalny badanych pacjentek po rehabilitacji, zarówno leczonych ćwiczeniami w wodzie (I), jak i po krioterapii (II), wyraźnie się poprawił. W grupie I bezpośredni efekt po leczeniu był wyraźny, po 3 miesiącach poprawa ustępowała, ale stan chorych nie powracał do wyjściowego, natomiast w grupie II następowała wyraźna i trwała poprawa zdrowia.
Wnioski: Kompleksowa rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów, bez względu na zastosowane metody usprawniania, redukuje ból oraz wpływa korzystnie na stan emocjonalny i psychiczny chorych. Poprawa w obszarach życia psychicznego i emocjonalnego następowała wraz z ustępowaniem dolegliwości bólowych.
 
REFERENCJE (24)
1.
Klimiuk PA, Kuryliszyn-Moskal A. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Reumatologia 2012; 50: 162-165.
 
2.
Sierakowska M, Sierakowski S, Wróblewska M, Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Reumatologia 2010; 48: 372-379.
 
3.
Styczyński T. Leczenie bólu w chorobach reumatycznych. Przewodnik Lekarza 2006; 1: 78-82.
 
4.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health 2011; 56: 25-31.
 
5.
Papuć E. Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania. Curr Probl Psychiatry 2011; 12: 141-145.
 
6.
Ware JE, Kosinski M, Dewey JE. How to score Version 2 of the SF-36 Health Survey, Medical Outcomes Trust and Quality Metric Incorporated. Lincoln, RI 2002.
 
7.
Żołnierczyk- Zreda D, Wrześniewski K, Bugajska J, Jędryka-Góral A. Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia. CIOP-BIP, Warszawa 2009.
 
8.
Willand P, Madej M, Szmyrka-Kaczmarek M. Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008: 75-89.
 
9.
Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J. Psychiatria. Podstawy psychiatrii, t. 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
 
10.
Frida NH. The Emotions. Cambridge University Press, 1986: 9-109, 453-473.
 
11.
Księżopolska-Orłowska K. Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii. Reumatologia 2012; 50: 181-184.
 
12.
Levine NM. Incorporation of quality-of-life assessment into clinical trials. In: Effect of cancer on quality of life. Osoba D (ed.). CRC Press, Boston 1991: 105-111.
 
13.
Ciejka E, Wójtowicz K. Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Balneologia Pol 2009; LI: 189-193.
 
14.
Concalves RS, Cabri J, Pinheiro JP. Evaluation of patient characteristics as predictors of health status in knee osteoarthritis patients referred for physical therapy. Acta Reumatol Port 2011; 36: 137-144.
 
15.
Pua YH, Liang Z, Ong PH, et al. Associations of knee extensor strength and standing balance with physical function in knee osteoarthritis. Arthritis Care Res 2011; 63: 1706-1714.
 
16.
Chmielewska D, Wawrzyńczyk J, Kubacki J i wsp. Ocena efektywności fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych stawów biodrowych wyrażona samooceną jakości życia. Index Copernicus 2012; 12: 59-70.
 
17.
Sieroń A, Pasek J, Mucha R. Krioterapia w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007; 3: 24-36.
 
18.
Ridan T, Puszczałowska-Lizis E, Mirek M. Łączny wpływ kinezyterapii oraz zabiegów z użyciem borowiny i wód siarczkowo-siarkowodorowych na wybrane parametry funkcjonalne narządu ruchu oraz dolegliwości wynikające z choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Acta Balneol 2011; 13: 43-50.
 
19.
Sukenik S. Balneologia w regionie Morza Martwego w leczeniu zapalnych i niezapalnych schorzeń reumatologicznych. Balneol Pol 2008; L: 19-20.
 
20.
Goldberg D, Williams P, Makowska Z, Merecz D. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.
 
21.
Hyphantis T, Floros GD, Goulia P, et al. The Life Style Index: correlations with psychological distress and hostility. Psychiatrike 2011; 22: 207-220.
 
22.
Goli M, Sese A, Serrano MJ, et al. Mental disorders, chronic conditions and psychological factors: a path analysis model for healthcare consumption in general. Int Rev Psychiatry 2011; 23: 20-27.
 
23.
Alvares C. Is there room for improvement in the Spanish version of the scaled General Heath Questionnaire (GHQ-28). Aten Primaria 2011; 43: 6620-6627.
 
24.
Taylor-Gievre JA, Nair B, Skomro R, Lim HJ. Components of sleep quality and sleep fragmentation in rheumatoid artritis and osteoarthritis. Musculoskeletal Care 2011; 9: 152-159.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top