EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Zespół antyfosfolipidowy
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 01-06-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(2):111-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół antyfosfolipidowy (antiphospholipid syndrome – APS) jest nabytą chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się występowaniem powikłań zakrzepowych i/lub niepowodzeń położniczych u chorych, u których stwierdza się obecność przeciwciał antyfosfolipidowych. Nadal istnieją kontrowersje dotyczące niejednolitych metod oznaczania przeciwciał antyfosfolipidowych, brakuje również, pomimo postępu, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat, ostatecznego konsensusu w sprawie leczenia APS. W pracy przedstawiono aktualne rekomendacje w zakresie postępowania u chorych z APS, z uwzględnieniem najnowszych doniesień z zakresu immunodiagnostyki, oraz najlepiej udokumentowane zalecenia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce powikłań zakrzepowych i w leczeniu powikłań położniczych (tab. I-IV). Podano wytyczne postępowania w sytuacjach szczególnych, np. w przypadku opieki okołooperacyjnej u chorych poddanych zabiegom chirurgicznym lub procedurom inwazyjnym (tab. V, VI).
 
REFERENCJE (14)
1.
Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4: 295-306.
 
2.
Tincani A, Andreoli L, Casu C, et al. Antiphospholipid antibody profile: implications for the evaluation and management of patients. Lupus 2010; 19: 432-435.
 
3.
Cervera R, Tektonidou MG, Espinosa G, et al. Task Force on Catastrophic Antiphospholipid Syndrome (APS) and Non-criteria APS Manifestations (I): catastrophic APS, APS nephropathy and heart valve lesions. Lupus 2011; 20: 165-173.
 
4.
Cervera R, Tektonidou MG, Espinosa G, et al. Task Force on Catastrophic Antiphospholipid Syndrome (APS) and Non-criteria APS Manifestations (II): thrombocytopenia and skin manifestations. Lupus 2011; 20: 174-181. .
 
5.
Koniari I, Siminelakis SN, Baikoussis NG, et al. Antiphospholipid syndrome; its implication in cardiovascular diseases: a review. J Cardiothorac Surg 2010; 5: 101.
 
6.
Branch DW, Silver RM, Porter TF. Obstetric antiphospholipid syndrome: current uncertainties should guide our way. Lupus 2010; 19: 446-452.
 
7.
Espinosa G, Cervera R. Thromboprophylaxis and obstetric management of the antiphospholipid syndrome. Expert Opin Pharmacother 2009; 10: 601-614.
 
8.
Erkan D, Leibowitz E, Berman J, Lockshin MD. Perioperative medical management of antiphospholipid syndrome: hospital for special surgery experience, review of literature, and recommendations. J Rheumatol 2002; 29: 843-849.
 
9.
Ruiz-Irastorza G, Cuadrado MJ, Ruiz-Arruza I, et al. Evidence-based recommendations for the prevention and long-term management of thrombosis in antiphospholipid antibody-positive patients: report of a task force at the 13th International Congress on antiphospholipid antibodies. Lupus 2011; 20: 206-218.
 
10.
Derksen RH, de Groot PG. Towards evidence-based treatment of thrombotic antiphospholipid syndrome. Lupus 2010; 19: 470-474. .
 
11.
Guyatt GH, Cook DJ, Jaeschke R. Grades of recommendation for antithrombotic agents: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133 (6 Suppl): 123S-131S.
 
12.
Kaatz S. What you should know about the 2008 American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th) on antithrombotic and thrombolytic therapy. .
 
13.
romb Thrombolysis 2010; 29: 219-226.
 
14.
Wiszniewski A, Szopiński P, Ratajczak J, et al. Perioperative bridging therapy with low molecular weight heparin for patients with inherited thrombophilia and antiphospholipid syndrome on long-term acenokumarol therapy. Blood Coagul Fibrinolysis 2011; 22: 34-39.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top