EN PL
Opis przypadku
Wtórny zespól antyfosfolipidowy spowodowany nierozpoznanym zespołem nabytego niedoboru odporności. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(2):112-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano niepomyślnie zakończony przypadek 33-letniej pacjentki z zespołem nabytego niedoboru odporności i zespołem antyfosfolipidowym (udar móżdżku, zwiększone stężenie przeciwciał przeciwko białkom fosfolipidowym w klasie IgG) przyjętej do szpitala z powodu znacznej gorączki. U pacjentki podejrzewano posocznicę i chorobę autoimmunologiczną, dlatego leczono ją glikokortykosteroidami oraz azatiopryną. Chora zmarła mimo wdrożenia leczenia przeciwwirusowego po rozpoznaniu zespołu nabytego niedoboru odporności (rozpoznanie potwierdzono metodą Western blot).
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top