EN PL
Opis przypadku
Wieloletnia obserwacja chorego z zespołem nerczycowym powikłanym zespołem antyfosfolipidowym
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 20-12-2007
 
 
Reumatologia 2007;45(6):418-420
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wieloletnią obserwację chorego oraz pojawiające się u niego problemy diagnostyczno-terapeutyczne w trakcie przewlekłej hemodializy z powodu schyłkowej choroby nerek w przebiegu mezangialno-rozplemowego kłębuszkowego zapalenia nerek, przebiegającego z zespołem nerczycowym z towarzyszącym zespołem antyfosfolipidowym.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top