EN PL
Artykuł przeglądowy
Czy ustalenie kryteriów diagnostycznych dla zespołu antyfosfolipidowego jest możliwe?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 28-04-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(2):87-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 1996 r. J.C. Piette stwierdził, że ustalenie kryteriów diagnostycznych dla zespołu antyfosfolipidowego (ZAF) nie jest możliwe. Uważał, że nie ma nawet jasności, czy stanowi on jedną chorobę. Nasuwały się wówczas także wątpliwości dotyczące wyodrębnienia pierwotnej i wtórnej postaci zespołu. W artykule omówiono historię kryteriów zespołu anyfosfolipidowego i podjęto próbę podsumowania, w jakim stopniu w ciągu minionej dekady udało się wyjaśnić problemy związane z zespołem. Okazuje się, że mimo ustalenia nowych kryteriów wiele kwestii pozostaje bez odpowiedzi: – dotychczas nie poznano etiopatogenezy zespołu, – w dalszym ciągu nie ma pewności, czy należy odróżniać pierwotną i wtórną postać zespołu antyfosfolipidowego, – trudno jest określić wszystkie dodatkowe czynniki przyczyniające się do zakrzepicy, – nie wyjaśniono, czy w przypadkach zespołu antyfosfolipidowego serologicznie ujemnego odgrywają rolę inne markery (przeciwciała) oprócz ujętych w kryteriach. A zatem dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z zaburzeniami immunologicznymi i objawami klinicznymi w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego, dopóty nie będzie można ustalić jego idealnych kryteriów.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top