EN PL
PRACA ORYGINALNA
Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce amyloidozy – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-09-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(4):230-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena przydatności badań spektroskopii fluorescencyjnej w diagnostyce wtórnej amyloidozy AA. Przebadano wycinki tkanki tłuszczowej brzucha metodą histopatologiczną, immunohistochemiczną i metodą spektroskopii fluorescencyjnej u 12 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) powikłane wtórną amyloidozą. Grupę kontrolą stanowiło 8 chorych na RZS z klinicznym podejrzeniem amyloidozy, niepotwierdzonym histopatologicznie. W 9 przypadkach analiza widm autofluorescencji wykazała różnice pomiędzy wycinkami zawierającymi złogi amyloidu a tkanką zdrową. Cechą charakterystyczną wycinków tkanki z amyloidozą było pojawienie się drugiego maksimum w wykresie widma fluorescencji. W 3 przypadkach kształt widm fluorescencji nie pozwalał na jednoznaczną diagnostykę różnicową. Tkankowe badanie histopatologiczne pozostaje nadal złotym standardem w diagnostyce amyloidozy. Wstępne wyniki badań wskazują, że analiza widma fluorescencji może być metodą wspomagającą rozpoznanie, ale w celu oceny jej przydatności należy zwiększyć grupę badanych chorych.
 
REFERENCJE (15)
1.
Picken MM. Amyloidosis-where are we now and where are we heading? Arch Pathol Lab Med 2010; 134: 545-551.  .
 
2.
Perfetto F, Moggi-Pignone A, Livi R, et al. Systemic amyloidosis: a challenge for the rheumatologist. Nat Rev Rheumatol. 2010; 6: 417-429.  .
 
3.
Fornalska L, Lewandowski J, Hrycaj P. Opis przypadku – współistnienie ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów i amyloidozy. Reumatologia 2009; 47: 385-388.  .
 
4.
Chemperek E, Majdan M, Kurowska M, i wsp. Opis przypadku – wole jako manifestacja kliniczna wtórnej amyloidozy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2006; 44: 374-377.  .
 
5.
Lachmann HJ, Goodman HJ, Gilbertson JA, et al. Natural history and outcome in systemic AA amyloidosis. N Engl J Med 2007; 356: 2361-2371.  .
 
6.
Prochorec-Sobieszek M, Bilińska Z, Grzybowski J, et al. Assessment of the inflammatory process by endomyocardial biopsy in patients with dilated cardiomyopathy based on histopathological and immunohistochemical methods. Kardiol Pol 2006; 64: 479-487.  .
 
7.
Thomas TP, Myaing MT, Ye JY, et al. Detection and analysis of tumor fluorescence using a two-photon optical fiber probe. Biophys J 2004; 86: 3959-3965.  .
 
8.
Chwirot BW, Chwirot S, Sypniewska N, et al. Fluorescence in situ detection of human cutaneous melanoma: study of diagnostic parameters of the method. J Invest Dermatol 2001; 117: 1449-1451.  .
 
9.
Szczęsny W, Żuchowski P, Fisz JJ, et al. The ultrastructure of rectus sheath in patients with inguinal hernias and healthy controls-an evaluation by fluorescent and microspectrometric techniques. Hernia 2009; 13 suppl. 1: 64-65. .
 
10.
Jeka S, Żuchowski P, Fisz JJ, et al. Wykorzystanie zjawiska fluorescencji w diagnostyce chorób układowych tkanki łącz­nej. Pierwsze Krajowe Spotkanie Reumatologiczne, Łódź 9-10.10.2009. .
 
11.
Kwan AC, Duff K, Gouras GK, et al. Optical visualization of Alzheimer’s pathology via multiphoton-excited intrinsic fluorescence and second harmonic generation. Opt Express 2009; 17: 3679-3689. .
 
12.
Grateau G, Kyle RA, Skinner M. Amyloid and Amyloidosis. CRC Press, 2005. .
 
13.
Naiki H, Higuchi K, Hosokawa M, i wsp. Fluorometric determination of amyloid fibrils in vitro using the fluorescent dye, thioflavine T. Anal Biochem 1989; 177: 244-249. .
 
14.
Koh CJ, Lee M. Fluorescence lifetime imaging microscopy of amyloid aggregates. Bull Korean Chem Soc 2006; 27: 477-478. .
 
15.
Ozawa D, Yagi H, Ban T, et al. Laser-induced propagation and destruction of amyloid {beta} fibrils. J Biol Chem 2010; 285: 19660-19667.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top