EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-09-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(4):237-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Układ przekaźnikowy Jak/Stat (kinaza tyrozynowa Janus/sygnał transdukcji i aktywacji transkrypcji) jest wykorzystywany przez wiele cytokin, czynników wzrostu i hormonów regulujących mechanizmy transkrypcji genów oraz aktywacji, proliferacji, różnicowania i apoptozy komórek. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że kinaza Jak3 odgrywa istotną rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
Cel pracy: Ocena ekspresji Jak3 oraz aktywacji Stat3 w leukocytach krwi obwodowej (LKO) i komórkach płynu stawowego (KPS) u chorych na RZS i spondyloartropatie zapalne (SpaZ) oraz analiza związku badanych parametrów ze wskaźnikami aktywności choroby używanymi w praktyce klinicznej. Ponadto analizie poddano zależności między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3.
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 19 chorych na RZS oraz 22 chorych na SpaZ (zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, spondyloartropatia niezróżnico­wana). Grupę kontrolną stanowiły 23 zdrowe osoby. W badanych grupach w LKO metodą immunocytochemiczną oznaczono ekspresję kinazy Jak3 i aktywację białka Stat3. Tą samą metodą oznaczono ekspresję Jak3 i aktywację Stat3 u 11 chorych na RZS i u 12 chorych na SpaZ w KPS. U chorych zostały oznaczone warto­ści parametrów stanu zapalnego oraz wskaźników aktywności choroby DAS28 i BASDAI. Wykonano rentgenogramy stawów zajętych procesem chorobowym.
Wyniki: Ekspresja Jak3 oraz aktywacja Stat3 były znacząco wyższe u chorych na RZS i SpaZ w porównaniu z grupą kontrolną. War­to­ści te były wyższe w KPS niż w LKO. U chorych na RZS zaobserwowano dodatnią korelację między aktywnością Stat3 w KPS a wartością CRP. Nie wykazano korelacji między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3.
Wnioski: Funkcja Jak3 i Stat3 jest związana z procesem immunolo­gicznym w przebiegu RZS i SpaZ. Wydaje się, że zablokowanie ich funkcji może stanowić cel terapeutyczny w obydwu grupach chorych.
 
REFERENCJE (30)
1.
Rich RR. Clinical immunology: Principles and practice, 3rd Edition. Mosby Elsevier 2008.  .
 
2.
Noguchi M, Yi H, Rosenblatt HM, et al. Interleukin-2 receptor gamma chain mutation results in X-linked severe combined immunodeficiency in humans. Cell 1993; 73: 147-157.  .
 
3.
Asao H, Okuyama C, Kumaki S, et al. Cutting edge: the common gamma-chain is an indispensable subunit of the IL-21 receptor complex. J Immunol 2001; 167: 1-5.  .
 
4.
Pellegrini S, Dusanter-Fourt I. The structure, regulation and function of the Janus kinases (JAKs) and the signal transducers and activators of transcription (STATs). Eur J Biochem 1997; 248: 615-633.  .
 
5.
Gurniak CB, Berg LJ. Murine JAK3 is preferentially expressed in hematopoietic tissues and lymphocyte precursor cells. Blood 1996; 87: 3151-3160. .
 
6.
Tortolani PJ, Lal BK, Riva A, et al. Regulation of JAK3 expression and activation in human B cells and B cell malignancies. J Immunol 1995; 155: 5220-5226. .
 
7.
Walker JG, Ahern MJ, Coleman M, et al. Expression of Jak3, STAT1, STAT4 and STAT6 in inflammatory arthritis: unique Jak3 and STAT4 expression in dendritic cells in seropositive rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2006; 65: 149-156. .
 
8.
Walker JG, Ahern MJ, Coleman M, et al. Changes in synovial tissue Jak-STAT expression in rheumatoid arthritis in response to successful DMARD treatment. Ann Rheum Dis 2006; 65: 1558-1564. .
 
9.
Walker JG, Ahern MJ, Coleman M, et al. Characterisation of a dendritic cell subset in synovial tissue which strongly expresses Jak/STAT transcription factors from patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66: 992-999. .
 
10.
Macchi P, Villa A, Giliani S, et al. Mutations of Jak-3 gene in patients with autosomal severe combined immune deficiency (SCID). Nature 1995; 377: 65-68. .
 
11.
Russell SM, Tayebi N, Nakajima H, et al. Mutation of Jak3 in a patient with SCID: essential role of Jak3 in lymphoid development. Science 1995; 270: 797-800. .
 
12.
Cao X, Shores EW, Hu-Li J, et al. Defective lymphoid development in mice lacking expression of the common cytokine receptor gamma chain. Immunity 1995; 2: 223-238. .
 
13.
Suzuki K, Nakajima H, Saito Y, et al. Janus kinase 3 (Jak3) is essential for common cytokine receptor gamma chain (gamma(c))-dependent signaling: comparative analysis of gamma(c), Jak3, and gamma(c) and Jak3 double-deficient mice. Int Immunol 2000; 12: 123-132. .
 
14.
Wen R, Wang D, McKay C, et al. Jak3 selectively regulates bax and Bcl-2 expression to promote T-cell development. Mol Cell Biol 2001; 21: 678-689. .
 
15.
Milici A, Kudlacz E, Audoly L, et al. Cartilage preservation by inhibition of Janus kinase 3 in two rodent models of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2008; 10: R14. .
 
16.
Kanik K, Fleischmann R, Cutolo M, et al. Phase 2b dose ranging monotherapy study of the oral jak inhibitor CP-690,550 (CP) or adalimumab (ADA) vs placebo (PBO) in patients (PTS) with active rheumatoid arthritis (RA) with an inadequate response to DMARDS. Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): abstract 123. .
 
17.
Pesu M, Laurence A, Kishore N, et al. Therapeutic targeting of Janus kinases. Immunol Rev 2008; 223: 132-142. .
 
18.
Levy DE, Lee CK. What does Stat3 do? J Clin Invest 2002; 109: 1143-1148. .
 
19.
Akira S. Functional roles of STAT family proteins: lessons from knockout mice. Stem Cells 1999; 17: 138-146. .
 
20.
Akira S. Roles of STAT3 defined by tissue-specific gene targeting. Oncogene 2000; 19: 2607-2611. .
 
21.
Debidda M, Wang L, Zang H, et al. A role of STAT3 in Rho GTPase-regulated cell migration and proliferation. J Biol Chem 2005; 280: 17275-17285. .
 
22.
Bromberg J. Stat proteins and oncogenesis. J Clin Invest 2002; 109: 1139-1142. .
 
23.
Ivanov VN, Bhoumik A, Krasilnikov M, et al. Cooperation between STAT3 and c-jun suppresses Fas transcription. Mol Cell 2001; 7: 517-528. .
 
24.
Shouda T, Yoshida T, Hanada T, et al. Induction of the cytokine signal regulator SOCS3/CIS3 as a therapeutic strategy for treating inflammatory arthritis. J Clin Invest 2001; 108: 1781-1788. .
 
25.
Krause A, Scaletta N, Ji JD, Ivashkiv LB. Rheumatoid arthritis synoviocyte survival is dependent on Stat3. J Immunol 2002; 169: 6610-6616. .
 
26.
Lee CK, Raz R, Gimeno R, et al. STAT3 is a negative regulator of granulopoiesis but is not required for G-CSF-dependent differentiation. Immunity 2002; 17: 63-72. .
 
27.
Yao Z, Kanno Y, Kereny M, et al. Nonredundant roles for STAT5a/b in directly regulating Foxp3. Blood 2007; 109: 4368-4375. .
 
28.
Wang F, Sengupta TK, Zhong Z, Ivashkiv LB. Regulation of the balance of cytokine production and the signal transducer and activator of transcription (STAT) transcription factor activity by cytokines and inflammatory synovial fluids. J Exp Med 1995; 182: 1825-1831. .
 
29.
Ernst M, Inglese M, Waring P, et al. Defective gp130-mediated signal transducer and activator of transcription (STAT) signaling results in degenerative joint disease, gastrointestinal ulceration, and failure of uterine implantation. J Exp Med 2001; 194: 189-203. .
 
30.
Ulfgren AK, Gröndal L, Lindblad S, et al. Interindividual and intra-articular variation of proinflammatory cytokines in patients with rheumatoid arthritis: potential implications for treatment. Ann Rheum Dis 2000; 59: 439-447.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top