EN PL
PRACA ORYGINALNA
Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 14-05-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(2):94-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznej scyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.
Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanych z powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykę obejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjne oraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciem technetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawów stwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznika we wszystkich trzech fazach badania.
Po ukończeniu diagnostyki rozpoznano u 13 chorych wczesne reumatoidalne zapalenie stawów, u 4 reumatoidalne zapalenie stawów (łącznie 17 pacjentów), a u 1 niezróżnicowane zapalenie stawów. Scyntygrafia kości wykazała cechy zapalenia stawów u 13 spośród nich (72,2%), u 4 osób (22,2%) wzmożone gromadzenie stwierdzono tylko w fazie statycznej, a u 1 pacjenta (5,6%) uzyskano prawidłowy wynik badania. U 21 chorych wykluczono chorobę zapalną stawów (u 19 rozpoznano fibromialgię, u 2 chorobę zwyrodnieniową). W grupie bez zapalenia stawów u 14 pacjentów (66,6%) nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w obrazie scyntygraficznym, u 6 (28,6%) występowało wzmożone gromadzenie znacznika w badaniu statycznym, a u 1 chorego (4,8%) opisano scyntygraficzne cechy zapalenia stawów.
W badanej grupie czułość scyntygrafii dynamicznej kości w wykrywaniu zapalenia stawów wynosiła 72,2% (95% CI: 57,5–76,8), a swoistość 95,2% (95% CI: 82,8–99,1). Dodatni wynik badania dynamicznego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na obecność zapalenia stawów [PPV 92,9% (95% CI: 74,2–98,7)]. Mniej wiarygodny był ujemny wynik badania [NPV 80% (95% CI: 69,5–83,3)].
Wyniki niniejszej pracy wskazują, że trójfazowa scyntygrafia dynamiczna kości może mieć zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.
 
REFERENCJE (14)
1.
Mitchell K, Pisetsky D. Early rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2007; 19: 278-283. .
 
2.
Keen HI, Emery P. How should we manage early rheumatoid arthritis? From imaging to intervention. Curr Opin Rheumatol 2005; 17: 280-285. .
 
3.
Scheel AK, Hermann K-GA, Ohrndorf S, et al. Prospective 7 year follow up imaging study comparing radiography, ultrasonography, and magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis finger joints. Ann Rheum Dis 2006; 65: 595-600. .
 
4.
Vos K, Van de Linden E, Pauwels EKJ. The clinical role of nuclear medicine in rheumatoid arthritis patients. Q J Nucl Med 1999; 43: 38-45. .
 
5.
Barrera P, Oyen WJG, Boerman OC, et al. Scintigraphic detection of tumor necrosis factor in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2003; 62: 825-828. .
 
6.
Dalm VASH, Van Hagen PM, Krenning EP. The role of octreotide scintigraphy in rheumatoid arthritis and sarcoidosis. Q J Nucl Med 2003; 47: 270-278. .
 
7.
Tłustochowicz W, Brzosko M, Filipowicz-Sosnowska A i wsp. Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2008; 46: 111-114. .
 
8.
Pitt P, Berry H, Clarke M, et al. Metabolic activity of erosions in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1986; 45: 235-238. .
 
9.
Van de Wiele C, Van den Bosch F, Mielants H, et al. Bone scintigraphy of the hands in early stage lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1997; 24: 1916-1921. .
 
10.
Duer A, O/stergaard M, Vallo/ J, et al. Magnetic resonance imaging and bone scintigraphy in the differential diagnosis of unclassified arthritis. Ann Rheum Dis 2008; 67: 48-51. .
 
11.
Desaulniers M, Fuks A, Hawkins D, et al. Radiotechnetium polyphosphate joint imaging. J Nucl Med 1974; 15: 417-423. .
 
12.
Mottonen TT, Hannonen P, Toivanen J, et al. Value of joint scintigraphy in the prediction of erosiveness in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1988; 47: 183-189. .
 
13.
Klarlund M, Ostergaard M, Jensen KE, et al. Magnetic resonance imaging, radiography, and scintigraphy of the finger joints: one year follow up of patients with early arthritis. Ann Rheum Dis 2000; 59: 521-528. .
 
14.
Remans J, Berghs H, Drieskens L, et al. Proximal interphalangeal arthroscintigraphy in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1978; 37: 440-443.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top