EN PL
OPIS PRZYPADKU
Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 05-03-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(1):73-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono dwa przypadki prawdopodobnego katastroficznego zespołu antyfosfolipidowego (KZA) w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (TRU) poprzedzonych infekcją przewodu pokarmowego.
Przypadek 1. Chory w wieku 53 lat, u którego KZA rozpoznano na podstawie zakrzepicy wielonarządowej (zatorowość płucna, zawał mięś­nia sercowego, ostra niewydolność nerek) oraz wysokiego miana wszystkich markerowych przeciwciał antyfosfolipidowych. Chory spełniał również kryteria rozpoznania TRU. Objawy chorobowe wystąpiły po infekcji przewodu pokarmowego. Przypadek 2. Chora, lat 48, z wieloletnim wywiadem TRU i ZA, której stan zdrowia pogorszył się po przebytej infekcji przewodu pokarmowego. Rozpoznano KZA na podstawie: mikrozatorowości płucnej, zakrzepicy żył układu wrotnego i żył głębokich kończyn dolnych oraz ostrej niewydolności nerek.
W obu przypadkach w leczeniu zastosowano systemową antykoagulację, terapię pulsacyjną steroidami, cyklofosfamidem, wlewy immunoglobulin, uzyskując ustąpienie objawów.
 
REFERENCJE (20)
1.
Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4: 295-306.
 
2.
Hughes GR. Hughes syndrome (the antiphospholipid syndrome): a disease of our time. Inflammopharmacology 2011; 19: 69-73.
 
3.
Zimmermann-Górska I. Kryteria klasyfikacyjne dla zespołu antyfosfolipidowego – kolejna modyfikacja. Pol Arch Med Wewn 2006; 65: 396-400.
 
4.
Somers E, Magder LS, Petri M. Antiphospholipid antibodies and incidence of venous thrombosis in a cohort of patients with SLE. J Rheumatol 2002; 29: 2531-2536.
 
5.
Choojitarom K, Verasertniyom O, Totemchokchyakarn K, et al. Lupus nephritis and Raynaud’s phenomenon are significant risk factors for vascular thrombosis in SLE patients with positive antiphospholipid antibodies. Clin Rheumatol 2008; 27: 345-351. .
 
6.
Bucciarelli S, Espinosa G, Cervera R, et al. Mortality in the catastrophic antiphospholipid syndrome: causes of death and prognostic factors in a series of 250 patients. Arthritis Rheum 2006; 54: 2568-2576.
 
7.
Majdan M, Siwiec A, Majdan A. Zespół antyfosfolipidowy – wybrane problemy poruszane w piśmiennictwie w 2011 roku. W: Reumatologia 2011/2012 nowe trendy. Wiland P (red.). Termedia, Poznań 2012; 153-175.
 
8.
Cervera R, Tektonidou MG, Espinosa G, et al. Task Force on Catastrophic Antiphospholipid Syndrome (APS) and Non-criteria APS Manifestations (I): catastrophic APS, APS nephropathy and heart valve lesions. Lupus 2011; 20: 165-173.
 
9.
Cervera R, Tektonidou MG, Espinosa G, et al. Task Force on Catastrophic Antiphospholipd Syndrome (APS) and non-criteria ma-nifestations (II): thrombocytopenia and skin manifestations. Lupus 2011; 20: 174-181.
 
10.
Baker WF, Bick RL. The clinical spectrum of antiphospholipid syndrome. Hematol Oncol Clin North Am 2008; 22: 33-52. .
 
11.
Bucciarelli S, Erkan D, Espinosa G, Cervera R. Catastrophic antiphospholipid syndrome: treatment, prognosis, and risk of relapse. Clin Rev Allergy Immunol 2009; 36: 80-84.
 
12.
Cervera R; CAPS Registry Project Group. Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): update from the 'CAPS Registry'. Lupus 2010; 19: 412-418. .
 
13.
Erkan D, Espinosa G, Cervera R. Catastrophic antiphospholipid syndrome: updated diagnostic algorithms. Autoimmun Rev 2010; 10: 74-79.
 
14.
Asherson RA, Cervera R. Antiphospholipid antibodies and infections. Ann Rheum Dis 2003; 62: 388-393.
 
15.
Ząbek J. Zakażenia a zespół antyfosfolipidowy. Pol Arch Med Wewn 2007; 117: 61-64.
 
16.
Stojanovich L. The catastrophic antiphospholipid syndrome in Serbia: diagnostic and management problems. Clinic Rev Allerg Immunol 2009; 36: 98-103. .
 
17.
García-Carrasco M, Galarza-Maldonado C, Mendoza-Pinto C, et al. Infections and antiphospholipid syndrome. Clinic Rev Allerg Immunol 2009; 36: 104-108.
 
18.
Wielosz E, Dryglewska M, Majdan M. Antiphospholipid antibodies and kidney involvement in patients with systemic sclerosis. Clin Rheumatol 2009; 28: 955-959. .
 
19.
Cervera R. Update on the diagnosis, treatment, and prognosis of the catastrophic antiphospholipid syndrome. Curr Rheumatol Rep 2010; 12: 70-76.
 
20.
Majdan M. Zespół antyfosfolipidowy a choroby nerek. Pol Merk Lek 2010; 28: 341-344.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top