EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie ciąży i karmienia piersią u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 23-12-2013
 
 
Data akceptacji: 10-02-2014
 
 
Data publikacji online: 23-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-02-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(1):22-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Większość chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest w wieku prokreacyjnym. Średni wiek zachorowania na TRU to 29 lat. Inaczej niż w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, w czasie ciąży u chorych na TRU choroba pozostaje nadal aktywna lub może nawet dojść do jej zaostrzenia. Ciąża – przygotowanie do niej, przebieg, okres karmienia piersią – stanowi poważne wyzwanie terapeutyczne i organizacyjne dla lekarzy opiekujących się chorymi na TRU. Prowadzenie ciąży oraz okres połogu u chorej na TRU wymaga ścisłej współpracy lekarzy różnych specjalności, w tym przede wszystkim reumatologa i położnika. W pracy zostały przedstawione zalecenia dotyczące przygotowania do ciąży, leczenia choroby podstawowej oraz powikłań ciążowych w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią u chorych na TRU. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie zgodnie z ostatnio opublikowanymi rekomendacjami dla chorych na toczniowe zapalenie nerek.
 
REFERENCJE (22)
1.
Rahman A, Isenberg D. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2008; 358: 929-939.
 
2.
Petri M. Sex hormones and SLE. Lupus 2008; 17: 412-415.
 
3.
Ekblom-Kullberg S, Kautiainen H, Alha P, et al. Reproductive health in women with SLE compared to population controls. Scand J Rheumatol 2009; 38: 375-380.
 
4.
Yan Yuen S, Krizova A, Ouimet JM, Pope JE. Pregnancy outcome in SLE is improving: results from case control study and literature view. Open Rheumatol J 2008; 2: 89-98.
 
5.
Märker-Hermann E, Fischer-Betz R. Rheumatic diseases and pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22: 458-465.
 
6.
Kur-Zalewska J, Tłustochowicz W. Przygotowanie chorej na toczeń rumieniowaty układowy do ciąży. Medycyna po Dyplomie 2013; 22: 90-98.
 
7.
Ostensen M, Brucato A, Carp H, et al. Pregnancy and reproduction in autoimmune rheumatic diseases. Rheumatology (Oxford) 2011; 50: 657-64.
 
8.
Targońska-Stępniak B, Przygoda-Dreher A, Majdan M. Ciąża u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Analiza przypadków. Reumatologia 2013; 51: 77-79.
 
9.
Bertsias G, Ioannidis JP, Boletis J, et al.; Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. Ann Rheum Dis 2008; 67: 195-205.
 
10.
Mosca M, Tani C, Aringer M, et al. European League Against Rheumatism recommendations for monitoring patients with systemic lupus erythematosus in clinical practice and in observational studies. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1269-1274.
 
11.
Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, et al.; American College of Rheumatology. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res 2012; 64: 797-808.
 
12.
Bertsias GK, Tektonidou M, Amoura Z, et al.; European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis. Ann Rheum Dis 2012; 71: 1771-1782.
 
13.
Majdan M. Toczeń rumieniowaty układowy. Reumatologia 2012; 50: 103-110.
 
14.
Hickman RA, Gordon C. Causes and management of infertility in systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford) 2011; 50: 1551-8.
 
15.
Ulcova-Gallova Z, Mockova A, Cedikova M. Screening tests of reproductive immunology in systemic lupus erythematosus. Autoimmune Dis 2012; doi:10.1155/2012/812138.
 
16.
Chen CY, Chen YH, Lin HC, et al. Increased risk of adverse pregnancy outcomes for hospitalisation of women with lupus during pregnancy: a nationwide population-based study. Clin Exp Rheumatol 2010; 28: 49-50.
 
17.
Olesińska M, Więsik-Szewczyk E, Chwalińska-Sadowska H. Ocena aktywności tocznia rumieniowatego w ciąży. Pol Arch Med Wewn 2007; 117: 312-316.
 
18.
Yee CS, Akil M, Khamashta M, et al. The BILAG2004 – Pregnancy index is reliable for assessment of disease activity in pregnant SLE patients. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 1877-1880.
 
19.
Clowse ME, Wallace DJ, Weisman M, et al. Predictors of preterm birth in patients with mild systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2013; 72: 1536-1539.
 
20.
Day CJ, Lipkin GW, Savage CO. Lupus nephritis and pregnancy in the 21st century. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 344-7. .
 
21.
Imbasciati E, Tincani A, Gregorini G, et al. Pregnancy in women with pre-existing lupus nephritis: predictors of fetal and maternal outcome. Nephrol Dial Transplant 2009; 24: 519-525.
 
22.
Ruiz-Irastorza G, Ramos-Casals M, Brito-Zeron P, Khamashta MA. Clinical efficacy and side effects of antimalarials in systemic lupus erythematosus: a systematic review. Ann Rheum Dis 2010; 69: 20-28.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top