EN PL
PRACA ORYGINALNA
Związki intymne chorych reumatycznych w opinii profesjonalistów zdrowia, chorych i ich partnerów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-11-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(5):330-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby reumatyczne jako schorzenia nieuleczalne i postępujące aż do niepełnosprawności ograniczają życie chorych i ich najbliższych. W procesie leczenia, mającym na celu spowolnienie postępu choroby i ograniczenie dolegliwości bólowych, praktycznie nie bierze się pod uwagę problematyki życia seksualnego tych chorych, które jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka. W 2009 r. w Zakładzie Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie przygotowano i zrealizowano badanie wśród pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu Polski. Przebadano 131 par, w których jedno z partnerów ma zdiagnozowane schorzenie reumatyczne. Dla 86,3% chorych i 63,4% ich partnerów schorzenie reumatyczne jest problemem w życiu intymnym. Badanie to zostało poprzedzone badaniem przeprowadzonym wśród 54 profesjonalistów zdrowia, mającym na celu określenie miejsca seksualizmu w rozmowie z pacjentem.
 
REFERENCJE (15)
1.
Parsons T. The social system. Routledge, London 1991.   .
 
2.
Łęcka D. Klasyczna socjosomatyka i jej nieklasyczna odmiana. Studia Socjologiczne 2010; 1(196).   .
 
3.
Shilling C. Culture, the sick role and the consumption of health. Br J Soc 2002; 53: 621-638.   .
 
4.
Putnam RD. Bowling Alone: The collapse and revival of American community. Simon and Schuster, New York 2000.   .
 
5.
Halpern D. Social capital. Polity Press, Cambridge 2005; 73-112.   .
 
6.
Quest P. A partners perspective. Maintaining a balance living with highs and lows (abstract). Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 29.   .
 
7.
Aanerud AM. Influences on arthritis on daily life (abstract). Ann Rheum Dis 2006; 65 (Suppl 2): 31.   .
 
8.
Moskalewicz B, Grygielska J. Intymne związki i choroby reumatyczne. W: O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2006; 131-140.   .
 
9.
Moskalewicz B, Grygielska J. Sexuality and intimacy in rheumatic diseases – new look at rheumatic person (abstract). Ann Rheum Dis 2007; 66 (Suppl 2): 673. .
 
10.
Kucharz E. Reumatoseksuologia: wprowadzenie do problematyki interdyscyplinarnej. Reumatologia 2010; 48: 155-158. .
 
11.
Kobelt G, et al. Sexuality and relationship in patients with rheumatoid arthritis in France (abstract). Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl 3): 358. .
 
12.
Helland Y, et al. Patients with rheumatic diseases want information and communication on sexual issues (abstract). Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 773. .
 
13.
Cichocki T, Dobrucka I, Grygielska J i wsp. Być bliżej – związki intymne w chorobach reumatycznych. Broszura edukacyjna wydana ze środków ICN Polfa Rzeszów SA. .
 
14.
Leong AL. Rheumatic disease, sex and aging: challenges and options across a lifespan (abstract). Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 792. .
 
15.
Madruga DJ, et al. Sexuality, fertility and pregnancy in inflammatory rheumatic diseases (abstract). Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl 3): 717.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top