EN PL
Wstępne badania nad metodyką oznaczania surowiczych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 15-12-2006
 
 
Reumatologia 2006;44(6):293-297
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy przedstawili wstępne dane dotyczące nowego sposobu kompleksowego podejścia do analizy surowic ANA-dodatnich, w których nie udało się ustalić konkretnej swoistości, polegającej na neutralizacji i usunięciu z ww. surowic preparatem ENA (pochodzenia grasiczego lub śledzionowego) przeciwciał maskujących (współzawodniczących) w teście ANA-Hep-2. Przeprowadzono następnie analizę zneutralizowanych surowic testami ELISA i Western-blott (bazujących na pełnym ekstrakcie komórek Hep-2) w celu ustalenia swoistości autoprzeciwciał pomocniczych dyktowanych przez podstawowy typ ANA.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top