EN PL
KRÓTKIE DONIESIENIE
Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) o początku uogólnionym. Stanowisko Zespołu Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 28-02-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-08-2013
 
 
Data akceptacji: 11-09-2013
 
 
Data publikacji online: 31-10-2013
 
 
Data publikacji: 30-10-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(5):328-331
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Układowa postać (o uogólnionym początku) młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) występuje u 10% ogółu chorych na MIZS, charakteryzuje się hektycznymi gorączkami, typowymi wysypkami (rash), objawami układowymi, zapaleniem stawów oraz wysokimi wskaźnikami stanu zapalnego. Niektórzy chorzy z układową postacią MIZS źle odpowiadają na zastosowane standardowe leczenie, w tym leczenie biologiczne preparatami blokującymi czynnik martwicy nowotworów (tumor necrosis factor – TNF).
Efektywność terapii zależy od szybkiego wdrożenia właściwego postępowania. Leczenie inhibitorami interleukiny 1 i 6 (IL-1 i IL-6) jest skuteczną alternatywą terapeutyczną w przypadkach opornych na standardowe leczenie.
 
REFERENCJE (20)
1.
Benedetti F, Schneider R. Systemic juvenile idiopathic arthritis. W: Textbook of Pediatric Rheumatology. Cassidy J, Petty R (red.). Elsevier Inc. 2011; 236-248.
 
2.
Romicka A, Rostropowicz-Denisiewicz K. Choroby reumatyczne w wieku rozwojowym. W: Reumatologia kliniczna. Zimmermann--Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 
3.
Cimaz R, Von Scheven A, Hofer M. Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis: the changing life of a rare disease. Swiss Med Wkly 2012; 142: w13582.
 
4.
Cimaz R, Moretti D, Pagnini I, et al. What do cytokine profiles tell us about subsets of juvenile idiopathic arthritis? Curr Rheumatol Rep 2012; 14: 150-154.
 
5.
Ling XB, Park JL, Carroll T. Plasma profiles in active systemic juvenile idiopathic arthritis: biomarkers and biological implications. Proteomics 2010; 10: 4415-4430.
 
6.
Hinze CH, Fall N, Thornton S, et al. Immature cell populations and an erythropoesis gen expression signature in systemic juvenile idiopathic arthritis: implications for pathogenesis. Arthritis Res Ther 2010; 12: R123.
 
7.
Tuszkiewicz-Misztal E, Olesińska E. Postępy w reumatologii wieku rozwojowego w 2009 roku. Medycyna Praktyczna 2010; 5: 28-33.
 
8.
Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol 2004; 31: 390-392.
 
9.
Romicka A. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obraz kliniczny, przebieg i leczenie. Standardy medyczne. Pediatria 2010; 7: 189-193.
 
10.
Rutkowska-Sak L, Gietka P, Wierzbowska M. Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Reumatologia wieku rozwojowego. Reumatologia 2012; 50: 142-161.
 
11.
Tsai HY, Lee JH, Yu HH. Initial manifestations and clinical course of systemic onset juvenile idiopathic arthritis: a ten-year retrospective study. J Formos Med Assoc 2012; 111: 542-549.
 
12.
De Benedetti F, Brunner H, Ruperto N, et al. Efficacy and safety of tocilizumab (TCZ) in patients (pts) with systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA): TENDER 52-week data. Presented at EULAR 2011. Ann Rheum Dis 2011; 70 (Suppl 3): 67.
 
13.
Batthish M, Feldman BM, Babyn PS, et al. Predictors of hip disease in the systemic arthritis subtype of juvenile idiopathic arthritis. J Rheumatol 2011; 38: 954-958.
 
14.
Ravelli A, Lattanzi B, Consolaro A, Martini A. Glucocorticoids in pediatric rheumatology. Clin Exp Rheumatol 2011; 29 (5 Suppl 68): S148-S152.
 
15.
Quartier P. Current treatments for juvenile idiopathic arthritis. Joint Bone Spine 2010; 77: 511-516.
 
16.
DeWitt EM, Kimura Y, Beukelman T, et al.; Juvenile Idiopathic Arthritis Disease-specific Research Committee of Childhood Arthritis Rheumatology and Research Alliance. Consensus treatment plans for new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 64: 1001-1010.
 
17.
Beukelman T, Patkar NM, Saag KG, et al. 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res 2011; 63: 465-482.
 
18.
Yokota S, Imagawa T, Mori M, et al. Efficacy and safety of tocilizumab in patients with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, withdrawal phase III trial. Lancet 2008; 371: 998-1006.
 
19.
Kaly L, Rosner I. Tocilizumab – a novel therapy for non-organ-specific autoimmune diseases. Best Pract Res Clin Rheumatol 2012; 26: 157-165.
 
20.
Zuber Z, Rutkowska-Sak L, Postępski J. Etanercept treatment in juvenile idiopathic arthritis: the Polish registry. Med Sci Monit 2011; 17: SR35-42.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top