EN PL
OPIS PRZYPADKU
Remisja w toczniowym zapaleniu nerek – opis trzech przypadków
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 03-03-2013
 
 
Reumatologia 2013;51(1):85-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przebieg toczniowego zapalenia nerek (TZN) u trzech chorych leczonych agresywnie od początku choroby glikokor­ty­kosteroidami (GKS), cyklofosfamidem (CYC), a następnie mykofeno­lanem mofetylu (MMF). U dwóch chorych potwierdzono IV klasę TZN oraz rozpoznano wtórny zespół antyfosfolipidowy (an­tiphospholipid syndrome – APS). Zastosowanie CYC w terapii in­dukującej remisję oraz MMF w leczeniu podtrzymującym doprowadziło do remisji objawów nerkowych, ale łączyło się z wystąpieniem powikłań infekcyjnych zarówno w czasie leczenia CYC, jak i MMF.
Zastosowanie agresywnego leczenia od początku TZN przy uwzględnieniu ryzyka możliwych powikłań daje szansę na osiągnięcie całkowitej remisji choroby.
 
REFERENCJE (10)
1.
Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2012; 64: 2677-2686.
 
2.
Ruiz-Irastorza G, Espinosa G, Frutos MA, et al. Diagnosis and treatment of lupus nephritis. Nefrologia 2012; 32 Suppl. 1: 1-35. .
 
3.
Weening JJ, D’Agati VD, Schwartz MM, et al. The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revised. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 241-250.
 
4.
Majdan M. Toczeń rumieniowaty układowy. Reumatologia 2012; 50: 103-110.
 
5.
Appel GB, Contreras G, Dooley MA, et al. Mycophenolate mofetil versus cyclophosphamide for induction treatment of lupus nephritis. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 1103-1112. .
 
6.
Bomback AS, Appel GB. Updates on the treatment of lupus nephritis. J Am Soc Nephrol 2010; 21: 2028-2035. .
 
7.
Majdan M. Zespół antyfosfolipidowy a choroby nerek. Pol Merk Lek 2010; 167: 341-344.
 
8.
Renal Disease Subcommittee of the American College of Rheumatology Ad Hoc committee on Systemic Lupus Erythematosus Response Criteria. The American College of Rheumatology response criteria for proliferative and membranous renal disease in systemic lupus erythematosus in clinical trials. Arthritis Rheum 2006; 54: 421-432.
 
9.
Hahn BH, McMahon MA, Wilkinson A, et al. American College of Rheumatology guidelines for screening, treatment, and management of lupus nephritis. Arthritis Care Res 2012; 64: 797-808.
 
10.
Lateef A, Petri M. Biologics in the treatment of systemic lupus erythematosus. Curr Opin Rheumatol 2010; 22: 504-509.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top