EN PL
PRACA ORYGINALNA
Adaptacja rodziców do opieki nad dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 02-07-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(3):165-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) należy do grupy chorób zapalnych, przewlekłych, o nieznanej etiologii. Ustalenie takiego rozpoznania jest zawsze wyzwaniem dla rodziców, ponieważ muszą się oni zmierzyć z licznymi nowymi obowiązkami, do których na ogół nie są przygotowani ani merytorycznie, ani emocjonalnie. Celem pracy było określenie wpływu czasu trwania choroby na życie rodziny i dziecka. Analizie poddano wiedzę rodziców na temat choroby w kontekście usprawniania narządu ruchu.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2009 r. w Instytucie Reumatologii, wśród rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Wieku Rozwojowego, Klinice Rehabilitacji Reumatologicznej i Poradni Reumatologicznej. Posłużono się badaniem diagnostycznym jako metodą badawczą; autorski kwestionariusz ankiety służył do weryfikacji uzyskanych wyników.
Wyniki: Uzyskane dane dowodzą, że MIZS wpływa na codzienne życie chorych dzieci oraz ich rodzin. Badani rodzice mają podstawową wiedzę na temat choroby.
Wnioski: 1. Wykazano potrzebę profilaktycznej edukacji rodziców chorych dzieci, szczególnie w początkowym okresie choroby, bez względu na jej postać. 2. Najlepszą metodą przekazywania wiedzy praktycznej wydaje się dialog. 3. Indywidualne podejście do dysfunkcji narządu ruchu dziecka pozostaje nadrzędnym celem ochrony stawów w wieku rozwojowym.
 
REFERENCJE (17)
1.
Petty RE, Southwood TR, Baum J. Revision of proposed classification criteria of juvenile idiopathic arthritis: Durban 1997. J Rheum 1998; 25: 1991-1998. .
 
2.
Ravelli A, Martini A. Juvenile Idiopathic Arthritis. Lancet 2007; 369: 767-778. .
 
3.
Sullivan KE. Inflammation in juvenile idiopathic arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2007; 33: 365-388.  .
 
4.
Weiss JE, Ilowite NT. Juvenile idiopathic arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2007; 33: 441-470.  .
 
5.
Romicka AM, Rostropowicz-Denisiewicz K. Zarys reumatologii wieku rozwojowego. Elamed, Katowice 2010; 11-29.  .
 
6.
Żuk B, Księżopolska-Orłowska K. Usprawnianie stawu kolanowego u dzieci 2–3-letnich z młodzieńczym idiopatycz­nym zapaleniem stawów. Reumatologia 2008; 46: 217-222.  .
 
7.
Maciarz A. Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.  .
 
8.
Noll RB, Gerhardt C, Vannatta K, et al. Social, emotional, and behavioral functioning of children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000; 43: 1387-1396.  .
 
9.
Cassidy JT, Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB. Textbook of Pedia­tric Rheumatology. Elsevier Inc. 2005: 184-201. .
 
10.
Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 467-470. .
 
11.
Moorthy LN, Peterson MGE, Harrison MJ, et al. Physical Function Assessment in children with Rheumatic Diseases. In: Arthritis Research: Treatment and Management. Columbus F. Hauppage, NY: Nova Science Publishers, 2005: 127-145. .
 
12.
Duffy CM. Measurement of health status, functional status, and quality of life in children with juvenile idiopathic arthritis: clinical science for the pediatrician. Pediatr Clin North Am 2005; 52: 359-372. doi: 10.1016/j.pcl.2005.01.009. .
 
13.
Eiser C, Morse R. Quality-of-life Measures in Chronic Diseases of childhood. Department of Psychology, University of Sheffield, Sheffield, UK 2001. .
 
14.
Kosmala E, Korobowicz A, Olesińska E. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziewcząt z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Przegl Ped 2004; 34: 26-31. .
 
15.
Barczykowska E, Piotrzkowska H, Mania M, Kurylak A. Know­ledge of parents about the illness and care for a child versus respecting the rules of healthy lifestyle of children with juvenile idiopathic arthritis. New Medicine 2008; 4: 100-105. .
 
16.
Milanowska K, Dega W. Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. .
 
17.
Long AR, Rouster-Stevene A, Kelly A. The role of exercises thera­py in management of juvenile idiopathic arthritis. Curr Opin Rheum 2010; 22: 213-217.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top