EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Certolizumab pegol – nowa opcja w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 22-05-2014
 
 
Data akceptacji: 24-06-2014
 
 
Data publikacji online: 31-07-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(3):181-188
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Udowodniono, że czynnik martwicy nowotworów (tumor necrosis factor – TNF) jest zaangażowany w patogenezę zmian występujących w łuszczycowym zapaleniu stawów (ŁZS). Wykazano, że inhibitory TNF zmniejszają nasilenie zmian skórnych i stawowych w przebiegu łuszczycy. Wraz z dostępnością leków biologicznych, będących inhibitorami TNF, pojawiły się nowe perspektywy leczenia tej choroby. Do pierwszych inhibitorów TNF zastosowanych w leczeniu ŁZS należały etanercept, adalimumab oraz infliksymab. Z uwagi na pierwotną i wtórną nieskuteczność terapii obserwowaną w dużej grupie chorych na ŁZS ciągle poszukiwane są nowe metody leczenia – skuteczniejsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze w praktyce klinicznej. Do takiej opcji terapeutycznej należy inhibitor TNF nowej generacji o strukturze molekularnej różnej od pozostałych inhibitorów TNF – certolizumab pegol. W opracowaniu zostały przeanalizowane aktualne zalecenia dotyczące leczenia ŁZS oraz wyniki badań klinicznych dotyczących zastosowania certolizumabu pegol w leczeniu ŁZS.
 
REFERENCJE (23)
1.
Raychaudhuri SK, Maverakis E, Raychaudhuri SP. Diagnosis and classification of psoriasis. Autoimmun Rev 2014; 13: 490-495. .
 
2.
Przepiera-Będzak H, Brzosko I. Łuszczycowe zapalenie stawów. W: Wielka Interna, red. M. Puszczewicz. Med po Dypl 2011: 259-265. .
 
3.
Gladman DD, Brockbank J. Psoriatic arthritis. Expert Opin Investig Drugs 2000; 9: 1511-1522. .
 
4.
Chimenti MS, Saraceno R, Chiricozzi A, et al. Profile of certolizumab and its potential in the treatment of psoriatic arthritis. Drug Design Dev Therapy 2013; 7: 339-348. .
 
5.
Mease PJ, Ory P, Sharp JT, et al. Adalimumab for long-term treatment of psoriatic arthritis: 2 year data from the Adalimumab effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial (ADEPT). Ann Rheum Dis 2009; 68: 702-709. .
 
6.
Sterry W, Ortonne JP, Kirkham B, et al. Comparison of two etanercept regimens for treatment of psoriasis and psoriatic arthritis: PRESTA randomized double blind multicentre trial. BMJ 2010; 340: c147. .
 
7.
Kavanaugh A, Mease P, Krueger GG, et al. on behalf of the GO-REVEAL Study Group. Golimumab, a new human, TNF-αlpha antibody, administered subcutaneously every four weeks in psoriatic arthritis patients: 104-week efficacy and safety results of the randomized,placebo – controlled GO-REVEAL Study. Ann Rheum Dis 2009; 68 (suppl 3): 136. .
 
8.
Antoni C, Kavanaugh A, Kirham B, et al. Sustained benefits of infliximab therapy for dermatologic and articular manifestations of psoriatic arthritis: results from the Infliximab Multinational Psoriatic Arthritis Trial. Arthritis Rheum 2005; 52: 1227-1236. .
 
9.
Kavanaugh A, Krueger GG, Beutler A, et al. For the IMPACT 2 study group. Infliximab sustains a higher degree of clinical response trough one year of treatment: results from the IMPACT II trial. Ann Rheum Dis 2007; 66: 498-505. .
 
10.
Wiland P, Świerkot J, Maśliński W. Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2011; 49: 253-263. .
 
11.
Certolizumab pegol (Cimzia) – charakterystyka produktu leczniczego. .
 
12.
Nesbitt A, Fossati G, Bergin M, et al. Mechanism of action of certolizumab pegol (CDP870): in vitro comparison with other anti-tumor necrosis factor alpha agents. Inflamm Bowel Dis 2007; 13: 1323-1332. .
 
13.
Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2665-2673. .
 
14.
Gossec L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012; 71: 4-12. .
 
15.
Smolen JS, Braun J, Dougados M, et al. Treating spondyloarthritis, including ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2014; 73: 6-16. .
 
16.
Wiland P, Szechiński J, Filipowicz-Sosnowska A i wsp. Rekomendacje stosowania blokerów TNF- u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42: 403-411. .
 
17.
Punzi L, Podswiadek M, Sfriso P, et al. Pathogenetic and clinical rationale for TNF-βlocking therapy in psoriatic arthritis. Autoimmun Rev 2007; 6: 524-528. .
 
18.
Gisondi P, Girolomoni G. Biologic therapies in psoriasis: A new therapeutic approach. Autoimmun Rev 2007; 6: 515-519. .
 
19.
Weinblatt M, Fleischmann R, Huizinga TW, et al. Efficacy and safety of certolizumab pegol in a broad population of patients with active rheumatoid arthritis: results from the phase IIIb REALISTIC study. Rheumatology 2012; 51: 2204-2214. .
 
20.
Reich K, Ortonne JP, Gottlieb AB, et al. Successful treatment of moderate to severe plaque psoriasis with the PEGylated Fab’ certolizumab pegol: results of a phase II randomized, placebo-controlled trial with a re-treatment extension. British Assoc Dermatol 2012; 167: 180-190. .
 
21.
Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA, et al. Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a Phase 3 double-blind randomised placebo-controlled study (RAPID-PsA). Ann Rheum Dis 2014; 73: 48-55. .
 
22.
Heijde D, Fleischmann R, Wollenhaupt J, et al. Effect of different imputation approaches on the evaluation of radiographic progression in patients with psoriatic arthritis: results of the RAPID-PsA 24-week phase III double-blind randomised placebo-controlled study of certolizumab pegol. Ann Rheum Dis 2014; 73: 233-237. .
 
23.
Gladman D, Fleischmann R, Coteur RG, et al. Effect of Certolizumab Pegol on Multiple Facets of Psoriatic Arthritis as Reported by Patients: 24-WeekPatient-Reported Outcome Results of the RAPID-PsA Study. Arthritis Care Res 2014, 2013 Dec 10. doi: 10.1002/acr.22256. [Epub ahead of print].
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top