EN PL
PRACA ORYGINALNA
Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 09-04-2010
 
 
Reumatologia 2010;48(1):14-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polsce w latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonych równomiernie w całym kraju. W tym okresie leczono łącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, co stanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapalenie stawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku 45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziej infliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądze przeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie są wykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.
W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonych chorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanych nakładów, a następnie ich zwiększenie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Załącznik nr 13 do Zarządzenia 41/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 r. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym.  .
 
2.
Tłustochowicz W, Brzosko M, Filipowicz-Sosnowska A i wsp. Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2008; 46: 111-114.  .
 
3.
Smolen JS, Sokka T, Pincus T, Breedveld FC. A proposed treatment algorithm for rheumatoid arthritis: Aggressive therapy, methotrexate, and quantitative measures Clin Exp Rheumatol 2003; 21 (Suppl. 31): S209-S210.  .
 
4.
Grigor C, Capell H, Stirling A, et al. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomized controlled trial. Lancet 2004; 364: 263-269. .
 
5.
Fransen J, Creemers MC, van Riel PL. Remission in rheumatoid arthritis: agreement of the disease activity score (DAS28) with the ARA preliminary remission criteria. Rheumatology 2004; 43: 1252-1255.  .
 
6.
Smolen JS, Aletaha D, Koeller M, et al. New therapies for treatment of rheumatoid arthritis. Lancet 2007; 370: 1861-1874.  .
 
7.
Goekoop-Ruiterman Y, de Vries-Boustra J, Allart C, et al. Comparison of Treatment Strategies in Early Rheumatoid Arthritis. Ann Int Med 2007; 166: 406-415.  .
 
8.
Kobelt G, Kasteng F. Access to innovative treatments In rheumatoid arthritis In Europe. A report prepared for the European federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Lunds Universitet, October 2009.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top