EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ochrona stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Zaopatrzenie ortopedyczne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 29-12-2009
 
 
Reumatologia 2009;47(5):241-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaopatrzenie ortopedyczne jest jedną z metod leczenia zachowawczego stosowanych w schorzeniach układu ruchu (kości, stawy, więzadła, mięśnie). W reumatoidalnym zapaleniu stawów ordynowane są ortezy kończyn i kręgosłupa oraz sprzęt pomocniczy. Z uwagi na okres używalności należą one do stałych lub czasowych przedmiotów wspomagających osoby niepełnosprawne.
 
REFERENCJE (14)
1.
Grabski H, Myśliborski T. W: Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Gałkowski T, Kiwerski J (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1986; 402.
 
2.
Myśliborski T. Podstawy zaopatrzenia ortopedycznego. W: Ortopedia i rehabilitacja. Dega W, Senger A (red.). Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996; 435-479.
 
3.
Perner RT. Protetyka i ortotyka - zarys. Skrypt dla studentów wydziału Fizjoterapii, Katedra Klinicznych Podstaw Rehabilitacji. Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-ortopedycznego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2003.
 
4.
Seyfried A. Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi. W: Rehabilitacja medyczna. Milanowska K, Dega W (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001; 401-412.
 
5.
Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007; 680.
 
6.
Rosławski A. Rehabilitacja lecznicza w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1981; 26.
 
7.
Egan M, Brosseau L, Farmer M, et al. Splints and Orthosis for treating rheumatoid arthritis (Review). The Cochrane Collaboration. John Wiley & Sons, Ltd; 2008.
 
8.
Pagnotta A, Korner-Bitnsky N, Mazer B, et al. Static wrist splint use in the performance of daily activities by individuals with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2005; 32: 2136-2143.
 
9.
Dunkan R. Basic Principles of splinting the hand. Phys Ther 1989; 69: 112-124.
 
10.
Clark GL, Wilgis S, Aiello B, Eckhaus D. Hand Rehabilitation Churchill Livingstone, Edinburgh 1977.
 
11.
Malick MH. Dynamic Hand Splinting with Therapeutic Materials: Low - Temperature Materials and Techniques. Harmarville Rehabilitation Centers, Pittsburgh 1972.
 
12.
Snela S. Zaopatrzenie ortopedyczne. W: Rehabilitacja medyczna. Kwolek A (red.). Tom I. Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003; 523-526.
 
13.
Dziak A. Anatomia stopy. PWSZ, Warszawa 1973; 75-81.
 
14.
Clarke A, Allard-Bridget L. Rehabilitation in rheumatology. The team approach. Martin Dunitz, London 1987; 221-243.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top