EN PL
PRACA ORYGINALNA
Synowektomia radioizotopowa u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obserwacje własne
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 06-06-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(3):156-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podsumowano wyniki zastosowania synowektomii radioizotopowej u chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), leczonych w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach 2005–2010. Rozpoznanie MIZS ustalano na podstawie klasyfikacji ILAR (tab. I). Najczęstsze postacie MIZS przebiegają z zajęciem kilku stawów (nie więcej niż 4), nierzadko dochodzi do zajęcia tylko jednego, zwykle dużego stawu. W dalszym przebiegu postaci wielostawowych czy układowych MIZS obserwuje się niejednokrotnie zahamowanie procesu chorobowego w kilku stawach, natomiast proces jest nadal aktywny w obrębie jednego czy dwóch stawów. U tych chorych, oprócz leczenia ogólnego, dużą rolę odgrywa leczenie miejscowe: iniekcje dostawowe glikokortykosteroidów (i.a. GKS), synowektomie chemiczne stawów kolanowych, synowektomie artroskopowe, leczenie chirurgiczne oraz radiosynowektomia. Radiosynowektomie wykonano u 20 pacjentów z MIZS, u 16 dzieci leczono jeden staw, a u 4 chorych – dwa stawy. W sumie wykonano radiosynowektomie 24 stawów: kolanowych – 20, skokowych – 3, nadgarstka – 1. Jednorazowym podaniem radio­farmaceutyku leczono 14 stawów, 10 stawów leczono dwukrotnie, 1 staw leczono trzykrotnie. Leczenie przeprowadzono z użyciem krzemianu itru w formie koloidowej, znakowanego 90Y, lub siarczku renu w formie koloidowej, znakowanego 186Re. U 13 dzieci stwierdzono dobry efekt kliniczny i istotną poprawę w badaniu ultrasonograficznym w 16 stawach (65%). Niezadowalający efekt kliniczny zaobserwowano u 7 chorych, dotyczący 8 stawów (35%). Wyniki badań zebrano w tabeli II. Działania niepożądane zaobserwowano u jednego dziecka (na 37 wykonanych zabiegów). Powikłanie dotyczyło owrzodzenia skóry po podaniu radiofarmaceutyku do stawu skokowego. Owrzodzenie wygoiło się w ciągu 3 tygodni. Synowektomia radioizotopowa jest cenną metodą terapeutyczną u dzieci chorych na MIZS w wybranych sytuacjach klinicznych, uzupełniającą leczenie podstawowe.
 
REFERENCJE (7)
1.
Gare BA. Juvenile arthritis – who gets it, where and when? A review of current data on incidence and prevalence. Clin Exp Rheumatol 1999; 17: 367-374.  .
 
2.
Wolny-Niedzielska A. Choroby układu ruchu u dzieci kierowanych do Poradni Reumatologicznej w Kielcach w latach 1999–2003, Reumatologia 2005; 43: 265-273.  .
 
3.
International League of Association for Rheumatology Classification of Juvenile Idiopathic Arthritis: second revision. Edmonton, 2001. J Rheumatol 2004; 31: 390-392.  .
 
4.
Cassidy JT, Petty RE. Textbook of Pediatric Rheumatology. 4th edition. WB Saunders, Philadelphia 2001; 231. .
 
5.
Zimmermann-Górska I. Reumatologia kliniczna. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 497.  .
 
6.
Kampen WU, Voth M, Pinkert J, Krause A. Therapeutic status of radiosynoviortesis of the knee with Yttrium 90Y colloid in rheumatoid arthritis and related indications. Rheumatology 2007; 46: 16-24.  .
 
7.
Manco-Johnson MJ, Nuss R, Lear J. 32P Radiosynoviorthesis in children with hemophilia. J Pediatr Hematol Oncol 2002; 24: 534-539.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top