EN PL
Artykuł przeglądowy
Zaburzenia metabolizmu glukozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 21-01-2009
 
 
Reumatologia 2008;46(6):356-360
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaburzenia metabolizmu glukozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) występują częściej niż w populacji ogólnej. Cukrzyca jest heterogenną grupą chorób metabolicznych wynikających z defektu wydzielania lub działania insuliny. Chorobowość z powodu cukrzycy u chorych na RZS wynosi ok. 13–16%. Zaburzenia metabolizmu glukozy powodujące zwiększone ryzyko chorób układu krążenia u chorych na RZS są problemem istotnie wpływającym na przebieg choroby. Powszechnie stosowane u chorych na RZS glikokortykosteroidy należą do leków silnie diabetogennych, obniżają wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę, prowadzą do hiperinsulinemii i zaburzeń lipidowych. Chorzy poddani leczeniu glikokortykosteroidami są grupą zwiększonego ryzyka cukrzycy i przewlekłych powikłań, głównie sercowo-naczyniowych, związanych z przedwczesną miażdżycą. Niektóre leki modyfikujące przebieg choroby, w tym szczególnie hydroksychlorochina oraz inhibitory TNF, mogą wykazywać korzystne działanie w zapobieganiu wystąpieniu cukrzycy oraz poprawie wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę. Prowadzone badania kliniczne dotyczące wpływu poszczególnych leków na metabolizm glukozy mogą w przyszłości ułatwić wybór stosowanej terapii, tak aby unikać powikłań układowych i skutecznie poprawiać jakość życia chorych.
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top