EN PL
PRACA ORYGINALNA
Galaktozylacja surowiczej IgG u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, leczonych biologicznie. Doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
 
Data nadesłania: 11-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2014
 
 
Data akceptacji: 24-11-2014
 
 
Data publikacji online: 30-11-2014
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
Reumatologia 2014;52(6):369-376
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy: Grupa pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS, 11 osób) została poddana leczeniu. Od każdego pacjenta pobrano dwie próbki surowicy: przed leczeniem (próbka before) i po zakończeniu leczenia (próbka after). Wykonane badanie miało na celu uzyskanie informacji, czy leczenie pacjentów z ŁZS poprawia galaktozylację N-glikanów w IgG, co zostało uprzednio wykazane dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).
Materiał i metody: Immunoglobulinę G (IgG) izolowano z surowicy pacjentów z ŁZS, przed i po leczeniu, stosując chromatografię powinowactwa na kolumnie białko A-sefaroza. Następnie analizowano w niej zawartość galaktozy, stosując metodę chromatografii gazowej (GC-MS) oraz test ELISA z użyciem dwóch lektyn: Ricinus communis (RCA-I) i Griffonia simplicifolia (GSL-II). Na podstawie wyników testu ELISA dla każdej analizowanej próbki IgG obliczono współczynnik agalaktozylacji (AF).
Wyniki: Uzyskane wyniki dotyczyły zawartości galaktozy w próbkach IgG, obliczenia współczynnika AF oraz oznaczenia dwóch parametrów laboratoryjnych: odczynu Biernackiego (OB) oraz stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy. Na podstawie metod statystycznych wykazano, że średnia różnica (d) wartości współczynnika AF próbek IgG before i after dla pacjentów z ŁZS wyniosła MedHL = –0.097 (CI95%, –0,49–0,25), co oznacza, że zastosowane leczenie nie wpłynęło na wartość współczynnika AF w tej grupie pacjentów w sposób znamienny statystycznie (p = 0,2936).
Wnioski: Badania wykazały, że w przeciwieństwie do pacjentów z RZS, galaktozylacja IgG u pacjentów z ŁZS, poddanych leczeniu, nie wykazała zmian statystycznie znamiennych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Hagen TJ. Recent trends in biomarker research and development. Biochem Anal Biochem 2012; 1: 1-4. .
 
2.
Parekh RB, Dwek RA, Sutton BJ, et al. Association of rheumatoid arthritis and primary osteoarthritis with changes in the glycosylation pattern of total serum IgG. Nature 1985; 316: 452-457. .
 
3.
Furukawa K, Matsuta K, Takeuchi F, et al. Kinetic study of a galactosyltransferase in the B cells of patients with rheumatoid arthritis. Int Immunol 1990; 2: 105-112. .
 
4.
Gindzienska-Sieskiewicz E, Klimiuk PA, Kisiel DG, et al. The changes in monosaccharide composition of immunoglobulin G in the course of rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2007; 26: 685-690. .
 
5.
Mehta AS, Long RE, Comunale MA, et al. Increased levels of galactose-deficient anti-Gal immunoglobulin G in the sera of hepatitis C virus-infected individuals with fibrosis and cirrhosis. J Virol 2008; 82: 1259-1270. .
 
6.
Galili U, Anaraki F, Thall A, et al. One percent of human circulating B lymphocytes are capable of producing the natural anti-Gal antibody. Blood 1993; 82: 2485-2493. .
 
7.
Kodar K, Kurtenkov O, Klaamas K. The Thomsen-Friedenreich antigen and Gal-specific human IgG glycoforms: Concanavalin A reactivity and relation to survival of cancer patients. Immunol Invest 2009; 38: 704-717. .
 
8.
Baenziger JU, Fiete D. Structural determinations of Concanavalin A specificity for oligosaccharides. J Biol Chem 1979; 254: 2400-2407. .
 
9.
Klaamas K, Kodar K, Kurtenkov O. An increased level of the Concanavalin A – positive IgG in the serum of patients with gastric cancer as evaluated by a lectin enzyme-linked immunosorbent assay (LELISA). Neoplasma 2008; 55: 143-150. .
 
10.
Kodar K, Stadlmann J, Klaamas K, et al. Immunoglobulin G Fc N-glycan profiling in patients with gastric cancer by LC-ESI-MS: relation to tumor progression and survival. Glycoconj J 2012; 29: 57-66. .
 
11.
Pasek M, Duk M, Podbielska M, et al. Galactosylation of IgG from rheumatoid arthritis (RA) patients – changes during therapy. Glycoconj J 2006; 23: 463-471. .
 
12.
Duk M, Jakubiak-Augustyn A, Sokolik R, et al. Effect of Adalimumab treatment of psoriatic arthritis patients (PSA) on galactosylation of serum IgG. A preliminary report. EULAR Meeting 2012; Berlin, 6-9 June, abstract AB 0945. .
 
13.
Ey PL, Prowse SJ, Jenkin CR. Isolation of pure IgG1, IgG2a and IgG2b immunoglobulins from mouse serum using protein A-Sepharose. Immunochemistry 1978; 15: 429-436. .
 
14.
Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 1970; 227: 680-685. .
 
15.
Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT, et al. Measurement of protein using bicinchoninic acid. Anal Biochem 1985; 150: 76-85. .
 
16.
Sawardeker JS, Sloneker JH, Jeanes A. Quantitative determination of monosaccharides as their alditol acetates by liquid chromatography. Anal Chem 1965; 37: 1602-1604. .
 
17.
Lisowska E, Duk M, Wu AM. Preparation of biotinylated lectins and application in microtiter plate assays and western blotting. Bio Methods 1996; 7: 115-129. .
 
18.
Rousseeuw PJ, Croux C. Alternatives to the median absolute deviation. JASA 1993; 88: 1273-1283. .
 
19.
Endo T, Furukawa K. Rheumatoid arthritis and serum IgG. In: Glycoproteins and disease. Montreuil J, Fliegenthart JFG, Schachter H (eds.). 1996; 277-289. .
 
20.
Watson M, Rudd PM, Bland M, et al. Sugar printing rheumatic diseases: a potential method for disease differentiation using immunoglobulin G oligosaccharides. Arthritis Rheum 1999; 42: 1682-1690. .
 
21.
Youings A, Chang SC, Dwek RA, Scragg IG. Site-specific glycosylation of human immunoglobulin G is altered in four rheumatoid arthritis patients. Biochem J 1996; 314: 621-630. .
 
22.
Wormald MR, Rudd PM, Harvey DJ, et al. Variations in oligosaccharide-protein interactions in immunoglobulin G determine the site-specific glycosylation profiles and modulate the dynamic motion of the Fc oligosaccharides. Biochemistry 1997; 36: 1370-1380. .
 
23.
Croce A, Firuzi O, Altieri F, et al. Effect of Infliximab on the glycosylation of IgG of patients with rheumatoid arthritis. J Clin Lab Anal 2007; 21: 303-314. .
 
24.
Targońska-Stępniak B, Majdan M, Seweryn R, Kiełbik Z. Adalimumab treatment in patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis in therapeutic programmes – personal experience. Reumatologia 2013; 51: 9-14. .
 
25.
Majdan M, Siwiec A, Gryta A. Certolizumab pegol – new option in the treatment psoriatic arthritis. Reumatologia 2014; 52: 181-188.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top