EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 30-08-2011
 
 
Reumatologia 2011;49(4):231-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – MIZS) zostały uznane za jeden z czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej choroby układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależności między postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzyka a wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.
Materiał i metody : Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9 roku) z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolną stanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I). U wszystkich badanych oznaczono: wskaźnik masy ciała ( body mass index – BMI), ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP), fibrynogenu oraz insulinooporność (wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment ), jak również oceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT ( intima-media thickness ) tętnic szyjnych wspólnych.
Wyniki : U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazano wyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenie CRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl, p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002; oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT): 0,51 vs 0,43 mm, p = 0,001 (tab. II). U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych) stwierdzono wyższy wskaźnik HOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04) oraz szczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04), jak również większe stężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowego krwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm (p = 0,001) w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III, ryc. 1). Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI (r = 0,32, p = 0,26), IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007), IMT a HOMA (r = 0,38, p = 0,035), CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009) oraz CRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004) (ryc. 2 i 3).
Wnioski: Występująca często u dzieci z MIZS nadwaga/otyłość jest związana z insulinoopornością, większym stężeniem triglicerydów, wyższym ciśnieniem skurczowym krwi oraz nasileniem zmian miażdżycowych. Opieka nad dziećmi z MIZS powinna obejmować działania zmierzające do utrzymania prawidłowej masy ciała w celu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.
 
REFERENCJE (25)
1.
Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, et al. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1998; 338: 1650-1656.  .
 
2.
Davis PH, Dawson JD, Riley WA, Lauer RM. Carotid intimal-medial thickness is related to cardiovascular risk factors measured from childhood through middle age: The Muscatine Study. Circulation 2001; 104: 2815-2819.  .
 
3.
Kavey RE, Daniels SR, Lauer RM, et al. American Heart Association guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease beginning in childhood. J Pediatr 2003; 142: 368-372.  .
 
4.
Kavey RE, Allada V, Daniels SR, et al. Cardiovascular risk reduction in high-risk pediatric patients: a scientific statement from the American Heart Association Expert Panel on Population and Prevention Science; the Councils on Cardiovascular Disease in the Young, Epidemiology and Prevention, Nutrition, Physical Activity and Metabolism, High Blood Pressure Research, Cardiovascular Nursing, and the Kidney in Heart Disease; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation 2006; 114: 2710-2738. .
 
5.
Ku IA, Imboden JB, Hsue PY, Ganz P. Rheumatoid arthritis: model of systemic inflammation driving atherosclerosis. Circ J 2009; 73: 977-985. .
 
6.
Steen KS, Lems WF, Visman IM, et al. High incidence of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1509-1510. .
 
7.
Urbina EM, Williams RV, Alpert BS, et al. Noninvasive assessment of subclinical atherosclerosis in children and adolescents: recommendations for standard assessment for clinical research: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2009; 54: 919-950. .
 
8.
Urban M, Pietrewicz E, Gorska A, et al. Correlation between intima-media thickness in carotid artery and markers of epithelial cell dysfunction in patients with juvenile idiopathic arthritis. Med Wieku Rozwoj 2009; 13: 277-282. .
 
9.
Pietrewicz E, Urban M. Early atherosclerosis changes in children with juvenile idiopathic arthritis. Pol Merkur Lekarski 2007; 22: 211-214. .
 
10.
Rall LC, Roubenoff R. Rheumatoid cachexia: metabolic abnormalities, mechanisms and interventions. Rheumatology (Oxford) 2004; 43: 1219-1223. .
 
11.
Roubenoff R, Roubenoff RA, Cannon JG, et al. Rheumatoid cachexia: cytokine-driven hypermetabolism accompanying reduced body cell mass in chronic inflammation. J Clin Invest 1994; 93: 2379-2386. .
 
12.
Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Koutedakis Y, Kitas GD. Obesity in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2011; 50: 450-62. .
 
13.
Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Smith JP, et al. What predicts obesity in patients with rheumatoid arthritis? An investigation of the interactions between lifestyle and inflammation. Int J Obes (Lond) 2010; 34: 295-301. .
 
14.
Kaplan MJ, McCune WJ. New evidence for vascular disease in patients with early rheumatoid arthritis. Lancet 2003; 361: 1068-1069. .
 
15.
Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Panoulas VF, et al. Associations of obesity with modifiable risk factors for the development of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 242-245. .
 
16.
Giles JT, Allison M, Blumenthal RS, et al. Abdominal adiposity in rheumatoid arthritis: association with cardiometabolic risk factors and disease characteristics. Arthritis Rheum 2010; 62: 3173-3182. .
 
17.
Chung CP, Oeser A, Solus JF, et al. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis. Atherosclerosis 2008; 196: 756-763. .
 
18.
Dao HH, Do QT, Sakamoto J. Increased frequency of metabolic syndrome among Vietnamese women with early rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. Arthritis Res Ther 2010; 12: R218. .
 
19.
Rho YH, Chung CP, Solus JF, et al. Adipocytokines, insulin resistance, and coronary atherosclerosis in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2010; 62: 1259-1264. .
 
20.
Giannini C, de Giorgis T, Scarinci A, et al. Obese related effects of inflammatory markers and insulin resistance on increased carotid intima media thickness in pre-pubertal children. Atherosclerosis 2008; 197: 448-456. .
 
21.
Fang J, Zhang JP, Luo CX, et al. Carotid Intima-media thickness in childhood and adolescent obesity relations to abdominal obesity, high triglyceride level and insulin resistance. Int J Med Sci 2010; 7: 278-283. .
 
22.
Tyrrell PN, Beyene J, Feldman BM, et al. Rheumatic disease and carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010; 30: 1014-1026. .
 
23.
Gonzalez-Juanatey C, Llorca J, Martin J, Gonzalez-Gay MA. Carotid intima-media thickness predicts the development of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 2009; 38: 366-371. .
 
24.
Soltész P, Dér H, Kerekes G, et al. A comparative study of arterial stiffness, flow-mediated vasodilation of the brachial artery, and the thickness of the carotid artery intima-media in patients with systemic autoimmune diseases. Clin Rheumatol 2009; 28: 655-662. .
 
25.
Szekanecz Z, Kerekes G, Dér H, et al. Accelerated atherosclerosis in rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci 2007; 1108: 349-358.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top