EN PL
PRACA ORYGINALNA
Losy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych metodą endoprotezoplastyki w obrębie stawów kończyn dolnych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 06-11-2012
 
 
Reumatologia 2012;50(5):403-409
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy: Prześledzenie losów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) po operacjach endoprotezoplastyki dużych stawów kończyn dolnych.
Materiał i metody: Do badania ankietowego zakwalifikowano 100 chorych z rozpoznaniem RZS, hospitalizowanych w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie w latach 1989–2003, u których implantowano endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych. W badaniu wykorzystano kwestionariusz autorski oraz kwestionariusz HAQ-DI. Oceniono 57 chorych, w tym 48 kobiet i 9 mężczyzn, którym wszczepiono jedną lub dwie endoprotezy stawów biodrowych (TPB) i/lub jedną bądź dwie endoprotezy stawów kolanowych (TPK).
Wyniki: Wynik przeprowadzonych operacji jako bardzo dobry i dobry oceniło 70% chorych, a 6,7% jako zły. Subiektywna ogólna ocena stanu zdrowia nie była zgodna z subiektywną oceną stanu pooperacyjnego w operowanych stawach (ryc. 1–3). Tylko 15,8% chorych określiło swój stan zdrowia jako dobry, natomiast 33,3% jako zły. Ogółem 75,4% badanych uważało, że w porównaniu ze stanem zdrowia przed operacjami obecnie ich ogólny stan zdrowia jest lepszy. Wyniki ankiety HAQ-DI wykazały po TPB i TPK poprawę jakości życia u 46% chorych, a brak zmian u 12% pacjentów.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że odległa ocena wpływu przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych na jakość życia chorych na RZS jest utrudniona z uwagi na stały postęp choroby podstawowej. Ocena wpływu tych operacji na poszczególne domeny jakości życia chorych zależy od oczekiwań chorych, a im dłuższy czas trwania choroby (RZS) przed operacją, tym większe zadowolenie z przeprowadzonych zabiegów TPB i TPK. Operacje te przede wszystkim zmniejszyły ból i ograniczenia ruchowe, umożliwiły chodzenie i samodzielność w codziennych czynnościach (wstawanie, ubieranie się). Przyczyniły się również do zwiększenia aktywności społecznej chorych, a dzięki redukcji bólu poprawiły ich stan emocjonalny i zmniejszyły ograniczenia w wyborze przez nich pracy zawodowej (tab. I i II). Chorzy na RZS po przeprowadzonych nawet licznych zabiegach endoprotezoplastyki kończyn dolnych są nadal optymistycznie nastawieni do kolejnych operacji, także realoplastyki.
 
REFERENCJE (30)
1.
Filipowicz-Sosnowska A, Stanisławska-Biernat E, Zubrzycka-Sienkiewicz A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42 (supl.): 8-13.
 
2.
Calin A, Cormack J. Reumatologia – pytania i odpowiedzi. Medycyna Praktyczna, Kraków 1998.
 
3.
Gaździk T. Endoprotezoplastyka stawów biodrowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1996; 61 supl. 3: 59.
 
4.
Jakubowski S, Śmiłowicz M. Endoprotezoplastyka w protruzyjnych zmianach stawu biodrowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1985; 50: 113.
 
5.
Kreczko R. Zastosowanie totalnej endoprotezoplastyki w leczeniu biodra reumatoidalnego. Klinika 1997; 4: 583.
 
6.
Hamalainen M. Replacement in rheumatoid arthritis. European Instructional Course Lectures 1997; 3: 6.
 
7.
Śmiłowicz M. Problemy endoprotezoplastyki stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ortop Traumatol Rehabil 2000; 5: 27-31.
 
8.
Małdyk P. Biodro reumatoidalne. Ortop Traumatol Rehabil 2000; 5: 23-26.
 
9.
Małdyk P, Michalak C. Miejsce reumoortopedii w procesie leczenia chorych reumatycznych. Reumatologia 2007; 45 (supl. 1): S37-40.
 
10.
Zimmermann-Górska I. Reumatologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 
11.
Jachimowicz-Wołoszynek D, Rość D, Michalska A. Wpływ wszczepienia sztucznego stawu biodrowego na jakość życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Ortop Traumatol Rehabil 2003; 5: 518-526.
 
12.
Ng CY, Ballantyne JA, Brenkel IJ. Quality of life and functional outcome after primary total hip replacement. A five-year follow-up. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 868-873.
 
13.
Filipowicz-Sosnowska A, Rupiński R. Złożoność procesu niepełnosprawności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2005; 43: 138-146.
 
14.
Badanie jakości życia. www.zdrowiepubliczne.info/pliki/materialy.
 
15.
Olewicz-Gawlik A, Hrycaj P. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badania własne i przegląd literatury. Reumatologia 2007; 45: 346-349.
 
16.
Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992; 30: 473-483.
 
17.
Kołodziejski P, Deszczyński J, Stolarczyk A i wsp. Ocena jakości życia pacjentów po wszczepieniu całkowitej cementowej endoprotezy stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów 2007; 3: 12-17.
 
18.
Żołnierczyk-Zreda D, Wrześniewski K, Bugajska J, Jędryka-Góral A. Polska wersja kwestionariusza SF-36 v2 do badania jakości życia. CIOP-PIB, Warszawa 2009.
 
19.
Wisłowska M, Kanecki K, Tyszko P, Kapała A. Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2010; 48: 104-111.
 
20.
Kowalczyk K, Głuszko P. Ocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów za pomocą badań ankietowych. Reumatologia 2009; 47: 4-9.
 
21.
Wiland P, Madej M, Szmyrka-Kaczmarek M. Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.
 
22.
Curtin R, Presser S, Singer E. The effects of response rate changes on the index of consumer sentiment. Public Opin Q 2000; 64: 413-428.
 
23.
Boutron I, Poiraudeau S, Ravaud P, et al. Social and personal consequences of disability in adults with hip and knee arthroplasty. A French national community based survey. J Rheumatol 2004; 31: 759-766.
 
24.
Strehle J, DelNotaro C, Orler R, Isler B. The outcome of revision hip arthroplasty in patients older than age 80 years: complications and social outcome of different risk groups. J Arthroplasty 2000; 15: 690-697.
 
25.
Śmiłowicz M, Kowalczewski JB. Odległe wyniki totalnych plastyk stawów biodrowych – cementowych i bezcementowych u młodych chorych na zapalenie stawów typu reumatoidalnego. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2005; 70: 319-323.
 
26.
Bream E, Black N. What is the relationship between patients’ and clinicians’ reports of the outcomes of elective surgery? J Health Serv Res Policy 2009; 14: 174-182.
 
27.
Kiefer RA. The effect of social support on functional recovery and wellbeing in older adults following joint arthroplasty. Rehabil Nurs 2011; 36: 120-126.
 
28.
Rissanen P, Aro S, Slätis P, et al. Health and quality of life before and after hip or knee arthroplasty. J Arthroplasty 1995; 10: 169-175.
 
29.
Lieberman JR, Dorey F, Shekelle P, et al. Differences between patients’ and physicians’ evaluations of outcome after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1996; 78: 835-838.
 
30.
Montin L, Leino-Kilpi H, Katajisto J, et al. Anxiety and health-related quality of life of patients undergoing total hip arthroplasty for osteoarthritis. Chronic Illn 2007; 3: 219-227.
 
Copyright: © Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2084-9834
ISSN:0034-6233
Journals System - logo
Scroll to top